2018 Nagroda Ministra Infrastruktury

 

 

 

 

Absolwentka Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska – mgr inż. Katarzyna Pielużek, została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrodzona praca magisterska z zakresu planowania przestrzennego pod nazwą: „Podzamcze w Piotrkowie Trybunalskim – wytyczne urbanistyczne do miejscowego planu rewitalizacji”, napisana została pod kierownictwem dr inż. arch. Marii Dankowskiej, z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

Magisterska praca dyplomowa jest pionierskim opracowaniem wykorzystującym nowe narzędzie planistyczne, jakim jest miejscowy plan rewitalizacji. W pracy opracowano wytyczne urbanistyczne do planu rewitalizacji, które pozwalają na wyprowadzenie obszaru opracowania ze stanu kryzysowego oraz przekształcenie go w przestrzeń sprawnie i właściwie funkcjonującą. Zakres przestrzenny pracy obejmował fragment historycznego Podzamcza w Piotrkowie Trybunalskim, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Z powodu licznych klęsk żywiołowych, wojen oraz niekorzystniej działalność człowieka, współcześnie jest to obszar podupadły i zdezintegrowany przestrzennie, a jednocześnie nasycony bogatym zasobem kulturowym. Rewitalizacja Podzamcza ma na celu ożywienie obszaru, wytworzenie połączeń  funkcjonalnych ze Starym Miastem, przywrócenie tożsamości miejsca, a także wzrost jego konkurencyjności poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

 

Foto

Statuetka

 

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.