Praktyki zawodowe

Informacje i dokumenty
dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez studentów
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk:

1.      Jakie są formy odbywania praktyk?

 • Zgodnie z Regulaminem są różne formy odbywania praktyk. Najczęstsze to praktyka odbywana poprzez skierowanie z uczelni, praca zawodowa (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło) a także odbycie praktyki podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Minimalny czas odbywania praktyk jest zależny od kierunku i stopnia studiów i jest taki sam bez względu na formę odbywania praktyk (szczegóły: Regulamin, Ramowe programy praktyk).

2.      Co muszę zrobić przed rozpoczęciem praktyk?

 • W przypadku praktyki odbywanej na zasadzie skierowania student przed odbyciem praktyk zobowiązany jest do podpisania porozumienia(zał. 5) przez zakład pracy i przedstawiciela PŁ. Przed podpisaniem porozumienia (zał. 5) przez przedstawiciela PŁ student musi dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia OC i NNW na okres obowiązywania porozumienia oraz określić w jakiej firmie będzie odbywał praktyki. Praktyka odbyta bez uprzedniego zawarcia porozumienia nie będzie podstawą do zaliczenia. Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się do: dr inż. Łukasza Krawczyka (Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich).
 • W przypadku praktyki odbywanej na zasadzie pracy zawodowej (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło) a także odbycie praktyki podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie ma potrzeby zgłaszania rozpoczęcia praktyk. Proszę zwrócić uwagę, aby wykonywana praca odpowiadała zajęciom określonym w Ramowym Programie Praktyk dla odpowiedniego kierunku.

3.      Co muszę zrobić po odbyciu praktyk, aby uzyskać zaliczenie?

Należy przedłożyć stosowne dokumenty zgodnie z Regulaminem, w szczególności:

 • osoby odbywające praktykę na zasadzie skierowania: strona tytułowa (uzupełniona czcionką Times New Roman), uprzednio podpisane porozumienie(zał. 5), zaświadczenieo odbyciu praktyki (zał. 6), zaświadczenie o szkoleniu BHP(zał. 7), dziennik praktyk (zał. 8), sprawozdanie z praktyki(zał. 9);
 • osoby odbywające praktykę na zasadzie pracy zawodowej (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło): strona tytułowa (uzupełniona czcionką Times New Roman), zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę/świadectwo pracy/kopia umowy z pracodawcą (dowolny z dokumentów, byleby możliwe było stwierdzenia ile czasu przepracował student) , podanie o zaliczenie praktyk(zał. 10);
 • osoby odbywające praktykę podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej: strona tytułowa (uzupełniona czcionką Times New Roman), dokumenty rejestracyjne firmy ( wydruk z CEIDG lub KRS w zależności od formy prawnej), podanie o zaliczenie praktyk(zał. 10).

Dokumenty należy złożyć przed upływem terminu (patrz poniżej) w koszulce/skoroszycie/teczce przezroczystej w dokładnie takiej kolejności jak została wypisana powyżej.

4.      Kiedy odbywają się konsultacje osób odpowiedzialnych za praktyki (semestr letni 2017/18)?

 • dr inż. Łukasz Krawczyk
  p. 341a budynek B6 (budownictwa), (terminy konsultacji wywieszone na drzwiach i w przedmiocie "Praktyka" na platformie WIKAMP)

5.      Co w sytuacji, gdy jestem na uczelni w godzinach innych niż konsultacje?

Dokumenty konieczne do zaliczenia praktyk można wtedy zostawić w:

 • biurze katedry p. 203,
 • na portierni.

6.      Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty, aby uzyskać wpis w semestrze letnim 2017/18?

Zaliczenie z praktyk w semestrze letnim 2017/2018 mogą otrzymać osoby, które dostarczą kompletne i poprawne uzupełnione dokumenty:

 • nie później niż w czwartek 05.07.2018r. do godziny 12.00 (osoby, które skończyły odbywanie praktyk do 30.06.2018r.);
 • nie później niż w czwartek 06.09.2018r. do godziny 12.00 (osoby, które skończyły odbywanie praktyk po 30.06.2018r.).

Dokumenty dostarczone po wyznaczonych terminach będą rozpatrywane w kolejnym semestrze.

7.      Złożyłem kompletne dokumenty, nie mam wpisu w systemie.

Zaliczenia wpisuję do 15. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (jeśli dokumenty zostały złożone do 31. marca będą wpisane do 15. kwietnia, a jeśli 1. kwietnia zaliczenie w systemie pojawi się do 15 maja). Jeśli po upływie tego terminu nie wpisałem zaliczenia proszę o kontakt mailowy. Wyjątkiem od tej reguły będą okresy urlopowe.

8.      Co jeśli chcę odbyć więcej praktyk niż to wynika z programu studiów?

Można tak zrobić, jest to mile widziane.

Jeśli informacja o dodatkowych praktykach ma się znaleźć w suplemencie do dyplomu wydawanego na koniec studiów należy dopełnić następujących formalności:

 • wystąpić z wnioskiem do Dziekana z prośbą o zgodę na dodatkowe praktyki,
 • po uzyskaniu zgody Dziekana przyjść podpisać porozumienie/zatrudnić się w firmie,
 • zgłosić się dokumentami po zaliczenie praktyk

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin praktyk

Strona tytułowa

Zał. 1a ramowy program - Budownictwo 1 stopień

Zał. 1 ramowy program - Budownictwo 2 stopień

Zał. 2a ramowy program - Architektura 1 stopień

Zał. 2 ramowy program - Architektura 2 stopień

Zał. 3a ramowy program - IS 1 stopień

Zał. 3 ramowy program - IS 2 stopień

Zał. 4a ramowy program - GP 1 stopień

Zał. 4 ramowy program - GP 2 stopień

Zał. 5 porozumienie

Zał. 6 zaświadczenie odbycia praktyki

Zał. 7 zaswiadczenie bhp

Zał. 8 dziennik praktyk

Zał. 9 sprawozdanie z praktyki

Zał. 10. Podanie o zaliczenie praktyk

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.