Dydaktyka

Kształcenie młodych inżynierów nakierowane jest w Instytucie na potrzeby rynku instalacyjnego w budownictwie

Dbałość o czystość środowiska oraz rozwój nowoczesnych technologii stwarza korzystne warunki do kształcenia na kierunku inżynieria środowiska. Absolwenci tego kierunku są niezbędni przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej na terenie miast i osiedli, w zakresie wyposażenia budynków w nowoczesne systemy instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych i gazowych.

Studenci są kształceni w dwóch specjalnościach:

 • Urządzenia cieplne, zdrowotne i oczyszczanie powietrza,
 • Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, placówkach badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych oraz w szkolnictwie.

 

W ramach działalności dydaktycznej Instytut realizuje następujące przedmioty:

 • Alternatywne źródła energii,
 • Biologia i ekologia,
 • Biotechnologia w ochronie środowiska,
 • Budownictwo - instalacje,
 • Building Instalations,
 • Chemia budowlana,
 • Chemia środowiska,
 • Chemia,
 • Ciepłownictwo II,
 • Drogi i ulice II,
 • Drogi i ulice,
 • Gospodarka odpadami,
 • Gospodarka wodna,
 • Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych,
 • HVAC Systems,
 • Hydraulika i hydrologia,
 • Hydraulika,
 • Hydrologia i nauki o Ziemi,
 • Informatyczne podstawy projektowania,
 • Infrastruktura techniczna miasta,
 • Instalacje budowlane,
 • Instalacje w budownictwie II,
 • Instalacje w budownictwie,
 • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
 • Kanalizacja,
 • Klimatyzacja,
 • Komputerowe metody projektowania w systemie grzewczo-wentylacyjnym,
 • Komputerowe metody projektowania w systemie wodno-ściekowym,
 • Komputerowe metody projektowania,
 • Lokalizacja obiektów uciążliwych,
 • Maszyny i urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska,
 • Materiałoznawstwo,
 • Mechanika płynów,
 • Monitoring środowiska,
 • Nowe technologie w wodociągach i kanalizacji,
 • Ocena oddziaływania na środowisko,
 • Ochrona powietrza,
 • Ochrona środowiska,
 • Oczyszczanie ścieków komunalnych,
 • Ogrzewanie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • Ogrzewnictwo II,
 • Ogrzewnictwo,
 • Optymalizacja systemów w inżynierii środowiska II,
 • Planowanie infrastruktury technicznej - sieci energetyczne,
 • Planowanie infrastruktury technicznej - sieci wodkan,
 • Pompy i wentylatory,
 • prace dyplomowe,
 • Preizolowane systemy ciepłownicze,
 • Rysunek techniczny,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Sieci i instalacje gazowe,
 • Specjalne urządzenia cieplne i wentylacyjne,
 • Specjalne urządzenia cieplne,
 • Specjalne urządzenia wentylacyjne,
 • Storm water management,
 • Systemy odnowy wody,
 • Systemy regulacji w ogrzewnictwie i wentylacji,
 • Systemy sterowania w inżynierii środowiska,
 • Technologia informacyjna,
 • Technologia robót instalacyjnych,
 • Technologia ścieków II,
 • Technologia ścieków,
 • Technologia wody,
 • Transport pneumatyczny,
 • Unieszkodliwianie odpadów,
 • Urządzenia do ochrony powietrza,
 • Uzdatnianie wody na cele komunalne,
 • Water supply and sewage disposal,
 • Wentylacja II,
 • Wentylacja obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • Wentylacja,
 • Wodociągi,
 • Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków I,
 • Zarządzanie energią w miastach i regionach,
 • Zarządzanie środowiskiem,
 • Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu.
Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.