Praktyki studenckie

W przygotowaniu..

Praktyki zawodowe

Informacje i dokumenty
dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez studentów
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk:

1.      Jakie są formy odbywania praktyk?

 • Zgodnie z Regulaminem są różne formy odbywania praktyk. Najczęstsze to praktyka odbywana poprzez skierowanie z uczelni, praca zawodowa (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło) a także odbycie praktyki podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Minimalny czas odbywania praktyk jest zależny od kierunku i stopnia studiów i jest taki sam bez względu na formę odbywania praktyk (szczegóły: Regulamin, Ramowe programy praktyk).

2.      Co muszę zrobić przed rozpoczęciem praktyk?

 • W przypadku praktyki odbywanej na zasadzie skierowania student przed odbyciem praktyk zobowiązany jest do podpisania porozumienia(zał. 5) przez zakład pracy i przedstawiciela PŁ. Przed podpisaniem porozumienia (zał. 5) przez przedstawiciela PŁ student musi dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia OC i NNW na okres obowiązywania porozumienia oraz określić w jakiej firmie będzie odbywał praktyki. Praktyka odbyta bez uprzedniego zawarcia porozumienia nie będzie podstawą do zaliczenia. Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się do: dr inż. Łukasza Krawczyka (Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich).
 • W przypadku praktyki odbywanej na zasadzie pracy zawodowej (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło) a także odbycie praktyki podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej nie ma potrzeby zgłaszania rozpoczęcia praktyk. Proszę zwrócić uwagę, aby wykonywana praca odpowiadała zajęciom określonym w Ramowym Programie Praktyk dla odpowiedniego kierunku.

3.      Co muszę zrobić po odbyciu praktyk, aby uzyskać zaliczenie?

Należy przedłożyć stosowne dokumenty zgodnie z Regulaminem, w szczególności:

 • osoby odbywające praktykę na zasadzie skierowania: strona tytułowa (uzupełniona czcionką Times New Roman), uprzednio podpisane porozumienie(zał. 5), zaświadczenieo odbyciu praktyki (zał. 6), zaświadczenie o szkoleniu BHP(zał. 7), dziennik praktyk (zał. 8), sprawozdanie z praktyki(zał. 9);
 • osoby odbywające praktykę na zasadzie pracy zawodowej (na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło): strona tytułowa (uzupełniona czcionką Times New Roman), zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę/świadectwo pracy/kopia umowy z pracodawcą (dowolny z dokumentów, byleby możliwe było stwierdzenia ile czasu przepracował student) , podanie o zaliczenie praktyk(zał. 10);
 • osoby odbywające praktykę podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej: strona tytułowa (uzupełniona czcionką Times New Roman), dokumenty rejestracyjne firmy ( wydruk z CEIDG lub KRS w zależności od formy prawnej), podanie o zaliczenie praktyk(zał. 10).

Dokumenty należy złożyć przed upływem terminu (patrz poniżej) w koszulce/skoroszycie/teczce przezroczystej w dokładnie takiej kolejności jak została wypisana powyżej.

4.      Kiedy odbywają się konsultacje osób odpowiedzialnych za praktyki (semestr letni 2017/18)?

 • dr inż. Łukasz Krawczyk
  p. 341a budynek B6 (budownictwa), (terminy konsultacji wywieszone na drzwiach i w przedmiocie "Praktyka" na platformie WIKAMP)

5.      Co w sytuacji, gdy jestem na uczelni w godzinach innych niż konsultacje?

Dokumenty konieczne do zaliczenia praktyk można wtedy zostawić w:

 • biurze katedry p. 203,
 • na portierni.

6.      Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty, aby uzyskać wpis w semestrze letnim 2017/18?

Zaliczenie z praktyk w semestrze letnim 2017/2018 mogą otrzymać osoby, które dostarczą kompletne i poprawne uzupełnione dokumenty:

 • nie później niż w czwartek 05.07.2018r. do godziny 12.00 (osoby, które skończyły odbywanie praktyk do 30.06.2018r.);
 • nie później niż w czwartek 06.09.2018r. do godziny 12.00 (osoby, które skończyły odbywanie praktyk po 30.06.2018r.).

Dokumenty dostarczone po wyznaczonych terminach będą rozpatrywane w kolejnym semestrze.

7.      Złożyłem kompletne dokumenty, nie mam wpisu w systemie.

Zaliczenia wpisuję do 15. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (jeśli dokumenty zostały złożone do 31. marca będą wpisane do 15. kwietnia, a jeśli 1. kwietnia zaliczenie w systemie pojawi się do 15 maja). Jeśli po upływie tego terminu nie wpisałem zaliczenia proszę o kontakt mailowy. Wyjątkiem od tej reguły będą okresy urlopowe.

8.      Co jeśli chcę odbyć więcej praktyk niż to wynika z programu studiów?

Można tak zrobić, jest to mile widziane.

Jeśli informacja o dodatkowych praktykach ma się znaleźć w suplemencie do dyplomu wydawanego na koniec studiów należy dopełnić następujących formalności:

 • wystąpić z wnioskiem do Dziekana z prośbą o zgodę na dodatkowe praktyki,
 • po uzyskaniu zgody Dziekana przyjść podpisać porozumienie/zatrudnić się w firmie,
 • zgłosić się dokumentami po zaliczenie praktyk

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin praktyk

Strona tytułowa

Zał. 1a ramowy program - Budownictwo 1 stopień

Zał. 1 ramowy program - Budownictwo 2 stopień

Zał. 2a ramowy program - Architektura 1 stopień

Zał. 2 ramowy program - Architektura 2 stopień

Zał. 3a ramowy program - IS 1 stopień

Zał. 3 ramowy program - IS 2 stopień

Zał. 4a ramowy program - GP 1 stopień

Zał. 4 ramowy program - GP 2 stopień

Zał. 5 porozumienie

Zał. 6 zaświadczenie odbycia praktyki

Zał. 7 zaswiadczenie bhp

Zał. 8 dziennik praktyk

Zał. 9 sprawozdanie z praktyki

Zał. 10. Podanie o zaliczenie praktyk

Regulaminy dyplomowania

Regulamin i dokumenty obowiązujące od roku akademickiego 2018/19

Regulamin dyplomowania  na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska   2018/19

załącznik nr 1a. Wymogi merytoryczne pracy dyplomowej dla kierunku budownictwo

załącznik nr 1b. Wymogi merytoryczne pracy dyplomowej dla kierunku architektura

załącznik nr 1c. Wymogi merytoryczne pracy dyplomowej dla kierunku inżynieria środowiska

załącznik nr 1d. Wymogi merytoryczne pracy dyplomowej dla kierunku gospodarka przestrzenna

  załącznik nr 2. Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

załącznik nr 3. Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego

załącznik nr 4a. Karta tytułowa pracy dyplomowej w języku polskim

załącznik nr 4b. Karta tytułowa pracy dyplomowej w języku angielskim

załącznik nr 5a. OŚWIADCZENIE o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej

załącznik nr 5b. OŚWIADCZENIE o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej

załącznik nr 6. POTWIERDZENIE UREGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ wobec Uczelni

załącznik nr 7. OCENA PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ

załącznik nr 8. Recenzja pracy dyplomowej

załącznik nr 9. OPINIA dotycząca oryginalności pracy dyplomowej

załącznik nr 10. OŚWIADCZENIE o miejscu zameldowania i zamieszkania

 

Regulamin i dokumenty archiwalne

Regulamin dyplomowania na kierunkach: budownictwo i inżynieria środowiska

Załączniki do Regulaminu dyplomowania 2016

Wypis z dowodu osobistego

2016_17_ REGULAMIN_DYPLOMOWANIA_ARCH ST.1 - obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

2016_17_ REGULAMIN_DYPLOMOWANIA_ARCH ST.2  - obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

2016_17_ Zaczniki_do_Regulamin_dyplomowania._ARCH.  - obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Dyżury WRS

.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.