Budownictwo - studia I stopnia

Stopień studiów: 

I stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Na tym kierunku student zdobywa podstawową wiedzę budowlaną w ramach przedmiotów z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałów budowlanych i technologii betonu. Kompetencje niezbędne projektantowi uzyskuje na zajęciach z konstrukcji betonowych, metalowych oraz drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, zapoznaje się również z metodami komputerowymi w projektowaniu i zarządzaniu. Otrzymuje ponadto solidne podstawy w zakresie matematyki i mechaniki, nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji i organizacji produkcji. Jako absolwent, dzięki nabyciu umiejętności projektowych i organizacyjnych, jest przygotowany do twórczej pracy w zakresie obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, do działalności w wykonawstwie budowlanym, jak też do zarządzania procesami budowlanymi i ich nadzorowania oraz koordynacji przedsięwzięć budowlanych. W procesie nauczania istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej. Treści programowe na kierunku budownictwo, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zintegrowanej Europie.

Otrzymywany tytuł: 

inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent przygotowany jest zarówno do pracy w biurze projektowym, jak i w szeroko pojętym wykonawstwie budowlanym. Zdobyty zasób wiedzy pozwala na zatrudnienie w jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych. Przygotowany jest do wdrażania nowych technologii, materiałów oraz metod obliczeniowych. Może być koordynatorem realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Absolwenci kierunku budownictwo pracują na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach projektowych i wykonawczych. Treści programów nauczania są konsultowane z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Łodzi oraz z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, jako reprezentantami środowiska zawodowego.

Absolwenci mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.