Budownictwo - studia II stopnia

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Na tym kierunku student uzupełnia, zdobytą na studiach I stopnia wiedzę budowlaną i zwiększa kompetencje niezbędne projektantowi na zajęciach z konstrukcji betonowych, metalowych oraz drewnianych, mechaniki gruntów i fundamentowania, zapoznaje się również z metodami komputerowymi w projektowaniu i zarządzaniu. Doskonali ponadto umiejętności w zakresie matematyki i mechaniki, nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji i organizacji produkcji. Jako absolwent, dzięki nabyciu pełnych umiejętności projektowych i organizacyjnych, jest przygotowany do twórczej pracy w zakresie wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, do działalności w wykonawstwie budowlanym, jak też do zarządzania procesami budowlanymi i ich nadzorowania oraz koordynacji dużych przedsięwzięć budowlanych. W procesie nauczania istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej. Treści programowe na kierunku budownictwo, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w zintegrowanej Europie. Zawartość merytoryczna programów nauczania jest konsultowana z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Łodzi oraz z Łódzką Okręgową Izbą Budowlaną, jako reprezentantami środowiska zawodowego.

Specjalności: 
  • budownictwo mostowe i drogowe
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku budownictwo są przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej w kraju i za granicą. Mogą pracować w biurach projektowych, w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.  Zdobyty zasób wiedzy pozwala im na zatrudnienie w jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych. Przygotowani są do wdrażania nowych technologii, materiałów oraz metod obliczeniowych. Mogą być koordynatorami realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Absolwenci kierunku budownictwo pracują na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach projektowych i wykonawczych.

Absolwenci mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.