Gospodarka przestrzenna - studia II stopnia

Jednostka prowadząca kierunek: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Stopień studiów: 

II stopnia

Tryb studiów: 

studia stacjonarne

Język wykładowy: 

polski

Opis kierunku: 

Na studiach II stopnia student spotyka się z zagadnieniami z zakresu budownictwa, urbanistyki, geodezji, prawa, socjologii i szeroko pojętego rozwoju zrównoważonego. Zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi kształtowania środowiska przestrzennego ludzi, zgodnie z ich potrzebami i wymogami cywilizacyjnymi. Dokonuje analiz dla celów gospodarczych i uczy się konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz opracowywania programów podwyższających konkurencyjność gmin i regionów, planów zagospodarowania terenu i ofert inwestycyjnych.

Otrzymywany tytuł: 

magister inżynier

Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent gospodarki przestrzennej jest w pełni przygotowany do współuczestniczenia w opracowywaniu rozwoju regionów i euroregionów. Może również współpracować przy sporządzaniu dokumentów, oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na to środowisko. Posiadana wiedza umożliwia mu prowadzenie doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także ustalanie lokalizacji inwestycji. Program praktyk i ćwiczeń terenowych umożliwia zdobywanie doświadczenia  i umiejętności niezbędnych w pracy w firmach konsultingowych, agencjach nieruchomości oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Możliwości zatrudniania: jednostki administracji samorządowej i rządowej, pracownie urbanistyczne (projektowe), agencje rozwoju, firmy konsultingowe i doradcze oraz instytucje i agencje Unii Europejskiej.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.