Budownictwo - kierunek zamawiany

Studia na kierunku budownictwo w PŁ znalazły się wśród wybranych przez MNiSW zamawianych kierunków technicznych. Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do 210 studentów kierunku, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2009/2010 oraz do kolejnej drugiej grupy w przyszłym roku. Przyjęci studenci zostaną objęci "opieką" w ramach projektu przez 5 lat, czyli na studiach I oraz II stopnia.

Połowa najlepszych studentów kierunku budownictwo już na pierwszym roku otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Projekt zapewnia ponadto wsparcie dla studentów w formie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.
W kolejnych latach na studentów czekać będą programy zajęć dodatkowych podnoszących atrakcyjność kierunku i wspierające nabywanie praktycznych umiejętności. Zaoferowane będą studentom zajęcia dodatkowe m.in. wykłady oraz gry zespołowe symulacyjne prowadzone przez specjalistów z przedsiębiorstw. Studenci kierunku budownictwo poznają i wdrożą również nowoczesną metodę nauczania - PROJECT BASED LEARNING - wszyscy studenci na kierunku będą pod nadzorem opiekuna rozwiązywać w zespołach postawione przed nimi problemy.

Zyskają również studenci niepełnosprawni uczący się w Politechnice. Dla osób słabo widzących zostanie zakupiony sprzęt wspomagający narząd wzroku. Specjalnie oznakowane zostaną także ciągi komunikacyjne w budynkach dydaktycznych. Nastąpi likwidacja barier architektonicznych. Wprowadzone zostaną zmiany w serwisach internetowych wydziału, dostosowujące je do standardów sformułowanych przez W3C, tak by strony były dostępne dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby słabo słyszące zostaną wyposażone w indywidualny przenośny sprzęt wspomagający słyszenie we wszystkich salach dydaktycznych. W salach wykładowych zostaną założone pętle indukcyjne, przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu słuchowego. Dla wszystkich grup studentów niepełnosprawnych zorganizowany zostanie specjalny pokój, w którym będą one mogły w kameralnych warunkach odpocząć, zażyć leki itp. Pomieszczenie to będzie dodatkowo połączone systemem alarmowym z dziekanatem, by w razie potrzeby zorganizować niezbędną pomoc. Pomieszczenie to będzie również dostępne dla rodziców z małymi dziećmi, w sytuacjach, gdy rodzice będą zmuszeni zabrać dziecko ze sobą.

Studia na kierunku budownictwo w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy. Absolwenci kierunku po skończeniu studiów mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad projektami i wejście do elitarnej grupy osób, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Projekt "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2009/10 oraz 2010/11" wspólfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Priorytetu IV, Poddzialania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

Inżynieria środowiska - kierunek zamawiany

Studia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA w PŁ znalazły się wśród wybranych przez MNiSW zamawianych kierunków technicznych. Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do 140 studentów kierunku, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2011/2012. Przyjęci studenci zostaną objęci "opieką" w ramach projektu przez 3,5 lata, czyli na studiach I stopnia.

140 najlepszych studentów kierunku inżynieria środowiska już na pierwszym roku otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Projekt zapewnia ponadto wsparcie dla studentów w formie zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii.
W kolejnych latach na studentów czekać będą programy zajęć dodatkowych podnoszących atrakcyjność kierunku i wspierające nabywanie praktycznych umiejętności. Będą to zajęcia dodatkowe w postaci cyklu WYKŁADÓW z najwyższej klasy specjalistami z przemysłu i przedstawicielami rozmaitych sektorów gospodarki związanych z inżynierią środowiska, WYJAZDY DYDAKTYCZNE do zakładów przemysłowych w celu praktycznego doskonalenia zdobytych umiejętności, a także płatne STAŻE studenckie w przedsiębiorstwach. 


Studenci tego kierunku będą pod nadzorem opiekuna rozwiązywać w zespołach postawione przed nimi problemy w oparciu o nowoczesną metodę nauczania - PROJECT BASED LEARNING.

Zyskają również studenci niepełnosprawni uczący się w Politechnice Łódzkiej. Dla osób słabo widzących specjalnie oznakowane zostaną ciągi komunikacyjne w budynkach dydaktycznych oraz nastąpi likwidacja istniejących barier architektonicznych. Wprowadzone zostaną zmiany w serwisach internetowych wydziału, dostosowujące je do standardów sformułowanych przez W3C, tak by strony były dostępne dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby słabo słyszące zostaną wyposażone w indywidualny przenośny sprzęt wspomagający słyszenie we wszystkich salach dydaktycznych. W salach wykładowych założone są pętle indukcyjne, przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu słuchowego.
Dla wszystkich grup studentów niepełnosprawnych zorganizowany zostanie specjalny pokój, w którym będą one mogły w kameralnych warunkach odpocząć, zażyć leki itp. Pomieszczenie to będzie dodatkowo połączone systemem alarmowym z dziekanatem, by w razie potrzeby zorganizować niezbędną pomoc. Pomieszczenie to będzie również dostępne dla rodziców z małymi dziećmi, w sytuacjach, gdy rodzice będą zmuszeni zabrać dziecko ze sobą.

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy.

Projekt "Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"

Rekrutacja

Aby zostać studentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska należy złożyć dokumenty do sekcji rekrutacji która znajduje się pod adresem:

Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej

ul. Radwańska 29, budynek A13,
(dodatkowe wejście od ul. Stefanowskiego 22 - wjazd od ul. Żwirki) 
90-924 Łódź

[Mapka z lokalizacją]

 

Kierunki zamawiane

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ma w swojej ofercie studia na dwóch kierunkach zamawianych:

Kierunek zamawiany 'inżynieria środowiska' jest realizowany wspólnie z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.