Składy rad kierunków studiów

Rady kierunków studiów:

Budownictwo

dr hab. inż. Artur Wirowski  -  przewodniczący Rady

dr inż. Ewelina Pazera                                  

dr inż. Marek Wojciechowski                     

dr inż. Łukasz Krawczyk                             

dr hab. inż. Marcin Koniorczyk

dr inż. Jakub Miszczak

dr inż. Irena Wagner

Katarzyna Posiak  - przedstawiciel studentów

 

Architektura

dr inż. arch. Marek Grymin - przewodniczący Rady

dr inż. arch. Joanna Borowczyk                    

dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski              

dr inż. arch. Tomasz Krotowski                  

dr hab. nt Artur Zaguła

dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger

dr inż. arch. Adriana Cieślak                       

Katarzyna Pyć  - przedstawiciel studentów

 

dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz       praktyki studenckie (poza Radą kierunku)

 

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

dr Dorota Gryglik  - przewodniczący Rady
dr inz. Robert Cichowicz                              
dr inz. Grazyna Sakson-Sysiak                     
prof. dr hab. inz. Ewa Liwarska-Bizukojc
dr hab. inz. Pawel Michnikowski, prof. PŁ
dr inz. Tomasz Adamiak
dr inz. Beata Mokrzycka
Adam Rogalski - przedstawiciel studentów

 

dr inż. Maciej Grzywacz                               praktyki studenckie (poza Radą kierunku)

 

Planowanie przestrzenne

dr hab. Katarzyna Klemm - przewodniczący Rady
dr hab. Ewa Klima prof. PŁ                          
dr inż. arch. Adriana Cieślak                                   
dr inż. Anna Hummel                                    
dr inż. arch. Aneta Tomczak
dr inż. arch. Robert Warsza
dr inż. Ewa Badowska
Aleksandra Kołodziejska - przedstawiciel studentów

 

Rewitalizacja miast

dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak - przewodniczący Rady

dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz       

dr inż. arch. Maria Dankowska                    

dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski          

dr inż. Marek Sitnicki

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ 

dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ        

dr Zbigniew Przygodzki

dr Kamil Brzeziński

Karolina Lalek - przedstawiciel studentów

 

Polityka plików cookies

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies"

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Jakość kształcenia

     Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przykłada ogromne znaczenie do zapewnienia jak najwyższej jakości na wszystkich poziomach i formach kształcenia. W 2008 roku uchwałą Senatu PŁ wprowadzony został Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości  Kształcenia w PŁ. Aktualnie podstawowymi wewnętrznymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie WSZJ w PŁ są:

 • Uchwała Nr 3/2011 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości w Politechnice Łódzkiej, w której określone są główne elementy i zadania realizowane w ramach Systemu. 
 • Uchwała Nr 22/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych, w której określono założenia ogólne, procedury przeprowadzania, przetwarzania oraz oceny wyników ankietyzacji i hospitacji.
 • Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie komisji rektorskich, rzeczników dyscyplinarnych i pełnomocników w kadencji 2016 – 2020, w którym zostały powołane uczelniane komisje zajmujące się jakością kształcenia w PŁ oraz pełnomocnicy Rektora, w tym: Pełnomocnik ds. Kształcenia, Pełnomocnik ds. Studenckich, Pełnomocnik ds. Rekrutacji.
 • Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie koordynatorów w systemie zarządzania jakością PŁ i komisji w zakresie jakości kształcenia, w którym określone zostały szczegółowe zadania komisji zajmujących się jakością kształcenia.

     W 2008 roku zgodnie z w/w dokumentami na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Rada Wydziału, w celu zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia, powołała Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz Komisję ds. Jakości Kształcenia.

     Zadania Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 • wdrażanie w jednostce procedur przygotowanych przez Uczelnianą Komisję Jakości Kształcenia;
 • analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia;
 • przedstawianie kierownikowi jednostki propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w jednostce;
 • przedstawianie kierownikowi jednostki corocznych sprawozdań z efektów działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia corocznych wyników samooceny i planów poprawy jakości kształcenia;
 • opracowanie strategii kształcenia w jednostce;
 • opracowywanie propozycji zmian w programach kształcenia oraz opracowywanie projektów nowych programów kształcenia według ustalonych procedur;
 • opracowanie metod podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej;
 • planowanie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

     Do zadań Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

 • ocena Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostce;
 • monitoring realizacji zaleceń komisji ds. jakości kształcenia;
 • coroczne przygotowanie dla kierownika jednostki sprawozdania z oceny jakości kształcenia;
 • ocena zbiorczych wyników ankietyzacji i hospitacji;
 • przeprowadzanie wstępnej oceny jakości kształcenia poprzedzającej wizyty związane z akredytacją,
 • przedstawienie władzom jednostki wytycznych dotyczących planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia;
 • coroczne przedstawienie Uczelnianej Komisji Oceny Jakości Kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia w jednostce.

     Na Wydziale systematycznie prowadzone są działania dotyczące tworzenia i doskonalenia procedur i mechanizmów w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz monitorowania, oceny (m.in. ankiety ewaluacyjne, hospitacje), a także działań korygujących i zapobiegawczych w celu wyeliminowania niedoskonałości. 

Programy studiów

Aktualne programy studiów

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.