Sukcesy Wydziału

A oto nasze sukcesy:

 

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego dla pracowników WBAiIŚ

W dniu 17 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nagrodzona została praca habilitacyjna dr hab. inż. arch. Małgorzaty Hanzl z Instytutu Architektury i Urbanistyki pt. „Morphological analysis of urban structures - the cultural approach. Case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships” (Analiza morfologiczna struktur miejskich w ujęciu kulturowym. Studium przypadku społeczności żydowskich w województwach łódzkim i mazowieckim).

Nagrodzona została również rozprawa doktorska dr inż. arch. Wiktora Wróblewskiego
z Instytutu Architektury i Urbanistyki pt. „Możliwość tymczasowego zagospodarowania ‘pustek miejskich’”, której promotorem był dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak, prof. PŁ.

Link do oficjalnego podsumowania konkursu
Wyróżnienie I stopnia w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU – edycja 2020

Nasza absolwentka, arch. Anna Jaruga-Rozdolska, otrzymała wyróżnienie pierwszego stopnia w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU – edycja 2020 za pracę dyplomową „Ośrodek badawczy w Wadi Rum w Jordanii”.

Promotorem pracy dyplomowej był dr inż. arch. Tomasz Krotowski

Praca została wyróżniona„ze względu na wyjątkowe interdyscyplinarne studium, połączenie wiedzy z dwóch dziedzin: astronomii i architektury oraz rezultat w postaci funkcjonalnego obiektu technologicznego o dojrzałej, pięknej formie architektonicznej. Śmiałość sięgania aż do gwiazd we wrażliwy sposób realizowana jest przez dyskretne ślady na piasku pustyni” 

 

Link do oficjalnego podsumowania konkursu: http://www.sarp.org.pl/pokaz/wyniki_konkursu_o_doroczna_nagrode_sarp%25C2%25A0im._zbyszka_zawistowskiego,2945/


Projekt "PolyCoat - powłoki polimocznikowe" wyróżniony w konkursie "Mam Pomysł na Startup"

W dniu 16 października 2020 r. podczas Gali Finałowej Konkursu "Mam Pomysł na Startup", Zespół "PolyCoat - powłoki polimocznikowe" znalazł się wśród 17 wyróżnionych projektów, otrzymując nagrodę finansową na dalszą działalność rozwojową pomysłu.

Skład zespołu:

mgr inż. Artur Matusiak - uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, inżynier budownictwa, kierownik budowy z 4 letnim doświadczeniem w zawodzie;

dr hab. inż. Jacek Szafran - pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska PŁ, inżynier budownictwa, projektant z ponad 17 letnim doświadczeniem w zawodzie;

W ramach Konkursu zespół został uzupełniony o wsparcie Mentora - absolwenta chemii przemysłowej w Padwie – specjalistę w zakresie polimerów przemysłowych oraz projektów badawczo-rozwojowych, tworząc ostatecznie międzynarodowy zespół, który przez ponad pół roku współpracował dla osiągnięcia jak najlepszych wyników w Konkursie.

Projekt "PolyCoat - powłoki polimocznikowe", to projekt badawczo-rozwojowy (realizowany w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej), obejmujący zastosowanie systemów polimocznikowych w zakresie poprawy wytrzymałości i trwałości elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie.

Link do oficjalnego podsumowania konkursu: https://startupy.lodz.pl/news/wybrano-najlepsze-lodzkie-pomysly-na-biznes

 

Składy rad kierunków studiów

Budownictwo

dr hab. inż. Artur Wirowski  - przewodniczący Rady

dr inż. Ewelina Pazera                                  

dr inż. Marek Wojciechowski - wymiana międzynarodowa

dr inż. Łukasz Krawczyk - opiekun praktyk zawodowych

dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ

dr inż. Jakub Miszczak, prof. uczelni

Paweł Pastuszka - przedstawiciel studentów

 

Architektura

dr inż. arch. Marek Grymin - przewodniczący Rady

dr inż. arch. Joanna Borowczyk                   

dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski - wymiana międzynarodowa

dr inż. arch. Tomasz Krotowski                   

dr hab. nt Artur Zaguła

dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger

dr inż. arch. Adriana Cieślak                        

Milena Stefaniuk - przedstawiciel studentów

 

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska

dr Dorota Gryglik  - przewodniczący Rady

dr hab. inz. Robert Cichowicz - wymiana międzynarodowa

dr hab. inz. Grazyna Sakson-Sysiak             

prof. dr hab. inz. Ewa Liwarska-Bizukojc

dr inż. Maciej Grzywacz, prof. uczelni - opiekun praktyk zawodowych

dr inz. Tomasz Adamiak

dr inz. Beata Mokrzycka

Adam Rogalski - przedstawiciel studentów

 

Planowanie przestrzenne

dr hab. Katarzyna Klemm - przewodniczący Rady

dr hab. Ewa Klima, prof. PŁ                        

dr inż. arch. Adriana Cieślak - wymiana międzynarodowa

dr inż. Anna Hummel - opiekun praktyk zawodowych

dr inż. arch. Aneta Tomczak

mgr inż. Anna Bochenek

dr inż. Ewa Badowska

Anita Szulc - przedstawiciel studentów

 

Rewitalizacja miast

dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak  - przewodniczący Rady, wymiana międzynarodowa

dr inż. arch. Magdalena Bednarkiewicz       

dr inż. arch. Maria Dankowska                    

dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski          

dr inż. Marek Sitnicki

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ 

dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ         

dr Zbigniew Przygodzki

dr Kamil Brzeziński

Karolina Lalek - przedstawiciel studentów

 

Jakość kształcenia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przykłada ogromne znaczenie do zapewnienia jak najwyższej jakości na wszystkich poziomach i formach kształcenia. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 19 lutego 2019 r .w sprawie określenia sposobu powołania, zasad funkcjonowania i organizacji Rad Kierunków Studiów i Rady Programowej IFE na Politechnice Łódzkiej powołano na Wydziale pięć Rad, których celem jest zapewnienie dbałość o właściwą realizację i wysoki poziom kształcenia na danym kierunku studiów.

     Główne zadania Rad Kierunków Studiów są następujące:

1.    Przygotowanie i doskonalenie koncepcji kierunku studiów.

2.    Opracowanie projektu programu studiów dla kierunku oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów.

3.    Współpraca z jednostkami ogólnouczelnianymi realizującymi część programu kształcenia.

4.    Współpraca z Radą Programową IFE w zakresie opracowywania projektu programu studiów dla kierunku realizowanego w ramach IFE oraz realizowanie uchwał podjętych przez Radę Programową IFE.

5.    Analiza trendów i potrzeb w zakresie kształcenia na danym kierunku.

6.    Doskonalenie programu studiów oraz jakości kształcenia na kierunku, w tym analiza wyników ankietyzacji i hospitacji.

7.    Stymulowanie wykorzystywania w programie studiów nowych/kreatywnych metod kształcenia.

8.    Opiniowanie kandydatów na promotorów i tematów prac dyplomowych.

9.    Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym:

1)   uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych na temat programu studiów oraz poziomu przygotowania zawodowego absolwentów;

2)   współdziałanie przy organizacji praktyk i staży.

10.  Przygotowanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia prorektorowi właściwemu do spraw kształcenia corocznego raportu jakości kształcenia dla kierunku studiów.

11.  Przygotowywanie raportów na potrzeby akredytacji.

12.  Nadzór merytoryczny nad procesem dyplomowania.

13.  Internacjonalizacja w zakresie kształcenia.

14.  Organizacja i nadzór mentoringu na drugim stopniu studiów.

15.  Przygotowanie informacji na potrzeby rekrutacji i promocji.

     Na Wydziale systematycznie prowadzone są działania dotyczące tworzenia i doskonalenia procedur i mechanizmów w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz monitorowania, oceny (m.in. ankiety ewaluacyjne, hospitacje), a także działań korygujących i zapobiegawczych w celu wyeliminowania niedoskonałości. 

Polityka plików cookies

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies"

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.