POLKAN'15

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Oddział w Łodzi

 

oraz

 

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

Politechniki Łódzkiej

 


KOMUNIKAT NR 3

 

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

 PATRONAT HONOROWY
J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab.inż. Stanisława Bieleckiego


PATRONAT NAUKOWY
Sekcji Inżynierii Sanitarnej
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN


Patronat strategiczny:
Łódzka Spółka Infrastrukturalna


Miejsce obrad: sala kinowa Politechniki Łódzkiej,
al. Politechniki 3aŁódź, 26-27 listopada 2015 roku

 


KOMITET NAUKOWY:

 • doc. dr inż. Paweł Błaszczyk - Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski - Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, prof. PŁ - Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich - Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski - Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski - Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski – Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Marek Sowiński, prof. PP – Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ - Politechnika Łódzka


SEKRETARIAT NAUKOWY:

 • dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ – przewodniczący
 • dr inż. Agnieszka Brzezińska
 • dr inż. Grażyna Sakson
 • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

 • dr inż. Bronisław Hillebrand

Członkowie:

 • Irena Gawrych
 • mgr inż. Ludmiła Hillebrand
 • Aleksandra Tomczak-Hillebrand
 • dr inż. Robert Cichowicz

Dzień pierwszy, 26 listopada, czwartek10:00 Otwarcie konferencji
 

 • Referat wprowadzający – Marek Zawilski, Politechnika Łódzka
 • Referat partnera strategicznego – Radosław Łuczak - Łódzka Spółka Infrastrukturalna

SESJA I
 


10:45 – 12:00
 

 1. Paweł Błaszczyk, Alina Nowakowska-Błaszczyk: Rozwój i kształtowanie systemów kanalizacyjnych w Polsce w dostosowaniu do warunków określonych w traktacie o akcesji Polski do Unii Europejskiej.
 2. Andrzej Kotowski: Zagrożenia dla infrastruktury miast wynikające ze zmian klimatu.
 3. Beata Karolinczak, Rafał Miłaszewski: Koszty stosowania wybranych technologii oczyszczania ścieków.
 4. Marek Zawilski, Grażyna Sakson, Agnieszka Brzezińska: Problemy monitoringu i modelowania systemów kanalizacyjnych na przykładzie Łodzi.

12:00 - 12:15 Przerwa na kawę
 


SESJA II
 


12:15 - 13:30

 1. Ryszard Błażejewski, Radosław Matz, Tadeusz Nawrot, Joanna Rzeszutek, Wiesław Skubisz: Wdrażanie innowacyjnych systemów kanalizacyjnych w Polsce.
 2. Maciej Mrowiec, Ewa Suchanek: Analiza efektywności systemów do gospodarczego wykorzystania wód deszczowych.
 3. Ewa Badowska, Dawid Bandzierz: Urządzenia do zagospodarowania wód deszczowych jako walor estetyczny krajobrazu miejskiego.
 4. Ewa Burszta-Adamiak: Poprawa lokalnych warunków hydrologicznych miast poprzez zastosowanie dachów zielonych.

13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa
 


SESJA III
 


14:45 – 15:45

 1. Andrzej Kotowski, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Wartalski: O projektowaniu i modelowaniu działania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w warunkach wrocławskich.
 2. Daniel Słyś, Józef Dziopak: Analiza warunków transportu ścieków deszczowych systemem kanalizacji ogólnospławnej miasta Przemyśla.
 3. Maciej Mrowiec, Łukasz Lange: Ocena wpływu wód opadowych na działanie pompowni ściekowych.

16:00 Zwiedzanie Wytwórni Filmów Fabularnych


19:30-22:00 Uroczysta kolacja – restauracja hotelu Hilton, ul.Łąkowa 29Dzień drugi, 27 listopada, piątek


SESJA I9:30 - 11:00

 1. Marcin Skotnicki, Marek Sowiński: Dokładność odwzorowania struktury systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej.
 2. Paweł Błaszczyk, Maciej Kalinowski, Marian Kwietniewski, Joanna Pieńkowska: Niepewność szacowania ilości wód infiltracyjnych w kanalizacji na przykładzie wybranego kolektora.
 3. Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski: Szacowanie wielkości zrzutu nieoczyszczonych ścieków w wyniku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykorzystaniem metod analizy niezawodnościowej.
 4. Andrzej Jodłowski: Technologie oczyszczania szarych ścieków.

11:00 - 11:15 Przerwa na kawę
 


SESJA II11:15 - 13:30

 1. Sławomira Bering, Jacek Mazur, Krzysztof Tarnowski : Analiza warunków pracy separatorów substancji ropopochodnych w warunkach zanieczyszczenia ścieków opadowych biopaliwami.
 2. Dawid Bandzierz, Ewa Badowska: Analiza możliwości wykorzystania instalacji dualnych w budownictwie jednorodzinnym w aspekcie odciążania systemów kanalizacyjnych.
 3. Robert Cichowicz: Wykorzystanie BIM do komputerowego projektowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
 4. Piotr Jermołowicz: Problemy projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych, szczególnie na gruntach słabych.

13:30 - 13:45 Dyskusja i zamknięcie obrad.
 


13:45 Obiad.
 


Dostępne parkingi:

kompleks handlowy „Sukcesja” (bezpłatny) oraz przed Halą Sportową (płatny).


Dodatkowych informacji udziela:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Plac Komuny Paryskiej 5a

90-007 Łódź

Tel./Fax: +48 42 632 77 25

wt., śr., czw., pt. w godz. 11-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.pzitslodz.pl


 

Konsultacje

Terminy konsultacji pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych w semestrze letnim 2016/2017 zostaną podane w terminie późniejszym

Koło naukowe

 

Zarząd Koła Naukowego „WENTYLATOR”

Przewodniczący: Marcin Raźniewski,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Kunikowska,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretarz: Małgorzata Pacześ,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Członek: Emilia Włodarczyk,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opiekun naukowy: dr inż. Robert Cichowicz,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

I_Dzien_Inzynierii_Srodowiska.pdf

II_Dzien_Inzynierii_Srodowiska.pdf

III_Dzien_Inzynierii_Srodowiska.pdf

IV_Dzien_Inzynierii_Srodowiska.pdf

Podziekowania_dla_SKN_Wentylator_-_10-02-2017.pdf

Laboratoria

W ramach Instytutu funkcjonuje 17 laboratoriów naukowo – dydaktycznych oraz 2 zewnętrzne stanowiska badawcze:

Nazwa laboratorium
Nr sali
Opiekun
Laboratorium analityczne I
14
Małgorzata Jędrzejczak, Dorota Olejnik
Laboratorium analityczne II
38
Dorota Gryglik, Ewa Badowska
Laboratorium badawcze
43
Andrzej Jodłowski, Maciej Dobrzański
Laboratorium biotechnologii ścieków i oceny substancji chemicznych
049
Ewa Liwarska - Bizukojć
Laboratorium chemii
048
Dorota Olejnik
Laboratorium gospodarki odpadami
A006
Beata Mokrzycka – Wieteska
Laboratorium hydrauliki i hydrologii
001
Dawid Bandzierz
Laboratorium materiałoznawstwa
044
Tomasz Adamiak
Laboratorium nowych technik grzewczych
258a
Robert Cichowicz
Laboratorium ochrony powietrza
239
Jarosław Kaczor
Laboratorium odnowy wody
39
Andrzej Jodłowski, Maciej Dobrzański
Laboratorium ogrzewnictwa
013
Maciej Grzywacz
Laboratorium technologii wody i ścieków
37
Agnieszka Brzezińska
Laboratorium wentylacji i klimatyzacji
5/241
Adam Rubnikowicz
Pracownia komputerowa I
41
Jarosław Mucha
Pracownia komputerowa II
258b
Robert Cichowicz
Pracownia mikrobiologii
43a
Małgorzata Jędrzejczak
Stanowisko badawcze, ul. Liściasta
n/d
Błażej Dziedziela
Stanowisko badawcze J1, ul. Rogozińskiego
n/d
Agnieszka Brzezińska, Dawid Bandzierz

 

 

Laboratorium analityczne I - sala nr 14

Opiekun dr inż. Małgorzata Jędrzejczak, dr inż. Dorota Olejnik

W laboratorium analitycznym znajduje się aparatura do przygotowania oraz oznaczenia stężeń metali ciężkich w próbkach stałych i ciekłych.

Główny sprzęt badawczy:

 • Demineralizator wody HLP firmy Hydrolab,

 • Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem firmy Sonorex,

 • Waga analityczna AS 220.R2 firmy Radwag,

 • Mineralizator mikrofalowy MarsExpress firmy CEM Corporation

 • Automatyczny dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej Solaar M5 firmy Thermo Scientific z dwiema komorami pomiarowymi i kamerą GFTV do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej. Dwie komory atomizacyjne umożliwiają pracę zarówno techniką płomieniową jak i elektrochemiczną w szerokim zakresie stężeń analitów. Sprzęt sterowany jest z komputera PC oprogramowaniem w języku polskim pracującym w środowisku Windows.

 • Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (ASA lub AAS – Atomic Absorption Spectrometry). Jest to technika analityczna pozwalająca na oznaczanie pierwiastków (przede wszystkim metali) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych. Zasada pomiaru opiera się na zjawisku absorpcji promieniowania o specyficznej długości fali przez wolne atomy metali. Absorpcyjna spektrometria atomowa należy obecnie do najczęściej stosowanych technik analitycznych. Odznacza się dużą selektywnością i dużą wykrywalnością. Bardzo niskie granice wykrywalności wielu pierwiastków.

 • Chromatograf cieczowy HPLC 920-LC firmy Varian, wyposażony w autosampler, detekcję UV-VIS i PDA (photodiode array detector) pozwalającą na wysoką czułość i redukcję szumów tła oraz pompę izokratyczną i gradientową.  Blok kolumn może być podgrzewany do 65°C. Urządzenie jest sterowane przez komputer PC z oprogramowaniem Varian ™ Galaxie Chromatography. Chromatografia jest fizykochemiczną metodą analityczną rozdzielania mieszanin jednorodnych wykorzystującą zjawisko różnego ich podziału między fazę ruchomą a nieruchomą układu chromatograficznego. Wysokosprawna chromatografia cieczowa jest stosowana do oczyszczania, badania czystości oraz identyfikacji związków chemicznych. 

 

 

Laboratorium analityczne II - sala nr 38

Opiekun dr Dorota Gryglik

W laboratorium prowadzone są badania naukowe nad oznaczaniem zanieczyszczeń (szczególnie mikrozanieczyszczeń) występujących w środowisku wodnym. Występowanie tych związków w śladowych ilościach (stężenia na poziomie ppb lub ppm) wymaga stosowania selektywnych metod izolacji i zatężania oraz technik oznaczania charakteryzujących się dużą czułością. Takie wymagania spełnia dostępna w laboratorium aparatura służąca m.in.: do zatężania roztworów za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (Solid Phase Extraction, SPE) oraz analizy zawartości mieszanin metodą wysokosprawnej chromatografii gazowej (GC). Dzięki wykorzystaniu najnowszych technik analitycznych możliwa jest analiza śladowych zanieczyszczeń środowiska (np. węglowodorów ropopochodnych lub wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych).

Związki te o znanych właściwościach kancerogennych, neurotoksycznych, hepatotoksycznych oraz teratogennych są uwalniane do w sposób ciągły do środowiska wodnego i glebowego. Pochodzą przede wszystkim z materiałów pędnych, olejów, smarów, gazów spalinowych, ale także z kolizji oraz przeładunku tych substancji podczas ich transportu. Z uwagi na coraz większą ich ilość w środowisku przyrodniczym konieczne jest monitorowanie ich obecności w wodach, glebach i ściekach.

Tego typu analizy mogą być podstawą prac dyplomowych dla studentów wszystkich zarówno I, jak i II stopnia studiów.

Ponadto w pracowni istnieje możliwość obserwacji mikroskopowych mikroorganizmów wód powierzchniowych. W laboratorium znajduje się mikroskopowy analizator obrazu służący do analizy morfologicznej cząstek glonów jednokomórkowych, co jest narzędziem do badań nad optymalizacją i udoskonalaniem technologii walki z coraz intensywniejszą eutrofizacją wód powierzchniowych.

 

Główny sprzęt badawczy:

 • Mikroskopowy analizator obrazu Morphologi G3 firmy Malvern. Jest to w pełni zautomatyzowany system do jednoczesnego określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce. Umożliwia pomiar zarówno proszków w stanie suchym, jak i emulsji, a także zawiesin cieczowych. W skład układu pomiarowego analizatora Morphologi G3 wchodzą mikroskop automatyczny oraz komputer z oprogramowaniem umożliwiającym kierowanie pomiarami i prowadzeniem analizy uzyskanych wyników. Układ optyczny umożliwia pomiar wybranych parametrów morfologicznych cząstek w zależności od zastosowanego obiektywu o powiększeniu 50× (0,5-40 µm), 20× (1,75-100 µm), 10× (3,5-210 µm), 5× (6,5-420 µm), 2,5× (13-1000 µm). Morphologi G3  pozwala na obserwację struktury i rozmieszczenia pojedynczych cząstek, jak również całych aglomeratów bazując  na zmianie gradientu  barwy na konturach obiektów graficznych. Urządzenie umożliwia pomiar średnicy równoważnej, długości, szerokości, powierzchni, obwodu cząstek, szeregu parametrów morfologicznych m.in. kolistości, wydłużenia, wypukłości, zwartości oraz parametrów charakteryzujących cząstki włókniste. Uzyskane wyniki badań przedstawiane są za pomocą rozkładów ilościowych i objętościowych.

Do analizy statystycznej uzyskanych danych wykorzystuje się program komputerowy STATISTICA 10 PL – Pakiet Zaawansowany. Jest to rozbudowany pakiet, który umożliwia bardzo efektywne wykonywanie wszystkich etapów analizy danych. STATISTICA 10 PL oprócz podstawowego zestawu metod statystycznych zawiera szeroki zakres zaawansowanych metod analitycznych i graficznych: Analizy Wielowymiarowe (zestaw technik wielowymiarowych, począwszy od analizy skupień, a skończywszy na drzewach klasyfikacyjnych), Modele Zaawansowane (zaawansowany zestaw narzędzi do modelowania zależności liniowych i nieliniowych), Analizę Mocy Testów (specjalistyczne narzędzie do analizowania wszelkich aspektów mocy testów statystycznych, wyznaczania liczności próby i szacowania przedziałów ufności). Morphologi G3 jest narzędziem wykorzystywanym przez dyplomantów studiów I i II stopnia oraz doktorantów do oceny stopnia eutrofizacji wody na podstawie analizy morfologicznej cząstek glonów jednokomórkowych powszechnie występujących w eutroficznych wodach powierzchniowych.

 • Chromatograf gazowy Varian 450 z detektorem FID. Wyposażony w Dozownik Spli/Splitless 1079 PTV, Type 1 EFC, SST, Air, 230V z możliwością programowania temperatury (centralnie sterowanych 7 stref grzania (6 plus piec kolumn) w zakresie  -99°C do 450°C). Detektor FID jest jednym z najczulszych detektorów uniwersalnych. Wykrywa niemal wszystkie związki organiczne, przy czym wielkość sygnału jest zależna do liczby cząsteczek analizowanego związku w płomieniu i od liczby atomów węgla w jego cząsteczkach. Pakiet oprogramowania Galaxie umożliwia tworzenie i zapamiętywanie do 50 metod analitycznych.

 • Automatyczny, nadciśnieniowy system do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) firmy GILSON, GX-271 ASPEC. Jest to automatyczny ekstraktor umożliwiający wykonywanie wszystkich etapów ekstrakcji do fazy stałej (kondycjonowanie, nakładanie próbki, odmywanie interferentów i elucja analitów) na standardowych kolumienkach SPE 1mL, 3 mL i 6 mL.Aparat wykorzystujenadciśnieniowy system elucji (techniką zatykanych kolumienek SPE). Pompa umożliwia generowanie przepływu w zakresie nie mniejszym niż 10 µL/min do 100 mL/min oraz przenoszenie objętości od 1 µL do 25 mL (w jednym kroku). Aparat oferuje możliwość wykonania wieluekstrakcji w jednym cyklu. Możliwe jest wielokrotne frakcjonowanie z jednej kolumienki SPE (wymywanie i frakcjonowanie do kolejnych probówek kolekcyjnych).Osuszanie złoża z użyciem powietrza oraz przy użyciu gazu obojętnego, np. azotu. Aparat jest obsługiwany przy użyciu licencjonowanego oprogramowania umożliwiająceg wykonywanie wszystkich etapów ekstrakcji do fazy stałej, czyli kondycjonowania, nakładania próbki, przemywania igły, odmywania interferentów oraz elucji analitów

 • System szybkiego odparowywania próbek w strumieniu azotu RapidVap firmy LABCONCO. System zapewnia szybkie odparowanie próbek. Urządzenie wykorzystuje ruch wirowy vortex (obroty ustawiane w zakresie do 500 rpm) oraz podwyższoną temperaturę (suchy blok grzewczy, będący wymienna częścią urządzenia, dostępny w różnych wersjach, na różnej wielkości probówki i naczynia). Możliwość ustawienia temperatury w zakresie do 100°C. Aparat wyposażony jest w mikroprocesor i wyświetlacz LCD, posiada możliwość tworzenia i zapamiętania do 9 metod pracy urządzenia. Urządzenie wymaga podłączenia źródła azotu. Urządzenie jest odporne chemicznie (wnętrze komory wyłożone teflonem oraz szczelnie domykana pokrywa szklana).

 
 
 

Laboratorium badawcze - sala nr 43

Opiekun dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, dr inż. Maciej Dobrzański

Laboratorium wykorzystywane w celach naukowo-badawczych, w którym realizowane są doświadczenia w ramach prac magisterskich, doktorskich oraz zlecone zadania w ramach współpracy z przemysłem.

Realizowane badania naukowe:

 • Analiza przebiegu procesu filtracji na filtrach narurowych,
 • Badania technologii filtracji membranowej,
 • Odzysk wody z szarych ścieków metodami filtracyjnymi,
 • Zastosowanie elektrokoagulacji do oczyszczania wody i ścieków,
 • Badania nad odżelazianiem i odmanganianiem wody z zastosowaniem różnych mas katalitycznych,
 • Analiza procesu flotacji ciśnieniowej.

Główny sprzęt badawczy:

 • Stanowisko do filtracji wyposażone między innymi w filtry narurowe oraz membranę kapilarną ultrafiltracyjną firmy AquaFilter i filtr samopłuczący firmy HoneyWell,
 • Stanowisko Labscale do badań nad procesami membranowymi firmy Milipore,
 • Urządzenie do przeprowadzania procesu elektrokoagulacji,
 • Urządzenie BOD-System AL606 służące do pomiaru biochemicznego zapotrzebowania na tlen,
 • Analizator OWO IL 550 TOC-TN firmy Hach Lange służący do pomiaru ogólnego węgla organicznego.

              

 

 

Laboratorium biotechnologii ścieków i oceny substancji chemicznych, sala nr 049

Opiekun dr hab. inż.  Ewa Liwarska-Bizukojć

Realizowane badania naukowe:

 • Podstawowe badania fizykochemiczne ścieków i osadów ściekowych,
 • Ocena biodegradowalności substancji chemicznych i mieszanin,
 • Ocena wpływu substancji chemicznych na organizmy żywe, w szczególności na mikroorganizmy,
 • Wyznaczanie parametrów kinetycznych usuwania zanieczyszczeń ze ścieków,
 • Symulacja oczyszczania ścieków, w tym kalibracja i walidacja modeli osadu czynnego,
 • Ocena morfologii i składu kłaczków osadu czynnego z pomocą cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego.

 

Główny sprzęt badawczy:

 • Mikroskop optyczny Nikon ECLIPSE Ni-U wraz program komputerowym do analizy obrazu NIS ELEMENTS AR v. 3.2,
 • Spektrofotometr UV VIS HACH Lange DR 6000 i termostat HACH Lange LT200,
 • Bioreaktor o obj. roboczej 4 l z oprzyrządowaniem do testów OUR/AUR/NUR/PUR/PRR,
 • Program komputerowy BioWin v. 3.0,
 • Podstawowy sprzęt laboratoryjny, m.in. wytrząsarka termostatowana, wirówka lab., szafa termostatowana.

 

 

Laboratorium chemii - sala nr 048

Opiekun dr inż. Dorota Olejnik

W laboratorium odbywają się zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Chemia dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska oraz z przedmiotu Chemia Budowlana dla kierunku Budownictwo.   

Celem działania laboratorium jest przybliżenie studentom powyższych kierunków podstawowych operacji wykonywanych w standardowych laboratoriach chemicznych takich jak m.in.: pomiar pH,  przewodnictwa właściwego, ważenie, sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowych i molowych, określanie właściwości fizycznych i chemicznych roztworów wodnych. Studenci poznają również kilka technik analitycznych wśród których najważniejsze to miareczkowanie oraz spektrofotometria. Wyposażenie laboratorium stanowi podstawowy sprzęt: wagi analityczne, spektrofotometr, pH-metry, konduktometr, łaźnia wodna, stanowiska do miareczkowania oraz mieszadło magnetyczne.

W ramach zajęć z Chemii realizowane są następujące tematy: 

 • Wagi, ważenie, przygotowanie roztworu o określonym stężeniu,
 • Pomiar odczynu, wyznaczanie pojemności buforowej roztworów,
 • Badanie fizyczne wody,
 • Oznaczanie związków azotu i fosforu, 
 • Oznaczenie tlenu w wodzie- metoda Winklera, 
 • Oznaczanie żelaza metodą fotokolorymetryczną,
 • Twardość, zasadowość i kwasowość wody,
 • Miareczkowanie alkacymetryczne i redoxymetria.

W ramach zajęć z Chemii Budowlanej realizowane są następujące tematy:

 • Nastawianie miana roztworów,
 • Pomiar odczynu roztworów, wyznaczanie pojemności buforowej,
 • Oznaczanie  żelaza metodą  fotokolorymetryczną,
 • Analiza wapna,
 • Usuwanie dwutlenku węgla  agresywnego metodą napowietrzania,
 • Badanie właściwości wody zarobowej,
 • Korozja tworzyw cementowych,
 • Zabezpieczenie przed korozją.

 

Laboratorium hydrauliki i hydrologii - sala nr 001

Opiekun: dr inż. Dawid Bandzierz

W laboratorium znajdują się urządzenia umożliwiające poznanie zjawisk związanych z płynami będącymi w spoczynku oraz w ruchu:

 • stanowisko do badań właściwości cieczy,
 • stanowisko do badań wiru swobodnego i sztywnego,
 • stanowisko do badań pływania ciał częściowo zanurzonych,
 • stanowisko do badań parcia hydrostatycznego,
 • stanowisko do badań konfiguracji pracy pomp odśrodkowych,
 • stanowisko do badań przepływu wody przez sieci rurociągów,
 • stanowisko do badań sedymentacji,
 • stanowisko do badań strat ciśnienia na skutek tarcia,
 • stanowisko do badań uderzeń hydraulicznych,
 • stanowisko do badań turbiny Peltona,
 • stanowisko do badań hydrologii,
 • stanowisko do wizualizacji linii prądu,
 • stanowisko do badań przelewów,
 • stanowisko do badań rynny spływowej,
 • stanowisko do pomiaru przepływu powietrza,
 • stanowisko do badań swobodnego wypływu gazu.

Obecnie studenci kierunku Budownictwo realizują ćwiczenia na wybranych stanowiskach:

 • Badanie właściwości cieczy. Studenci doświadczalnie określają siłę wyporu działającą na ciała o różnej objętości i gęstości. Następnie porównują te wartości z wartościami obliczonymi na podstawie wzoru teoretycznego,
 • Badanie pływania ciał częściowo zanurzonych. W trakcie ćwiczenia studenci mierzą wychylenie pływającego pontonu przy zmianie położenia jego środka ciężkości. Na podstawie pomiarów wyznaczają wysokość metacentryczną oraz określają stabilność pływania pontonu,
 • Badanie parcia hydrostatycznego. Podczas ćwiczenia studenci wyznaczają położenia środka parcia w oparciu o równowagę momentów obrotowych wywołanych parciem i ciężarem zawieszonych odważników,
 • Badanie stratt ciśnienia na skutek tarcia. Wykonując to ćwiczenie studenci mierzą spadek ciśnienia w prostych odcinkach rurociągów dla różnych strumieni objętości. Na podstawie pomiarów wyznaczają zależność współczynnika strat tarcia od liczby Reynoldsa i porównują ją z zależnością uzyskaną na podstawie obliczeń teoretycznych,
 • Badanie konfiguracji pracy pomp odśrodkowych. Studenci dokonują pomiarów przyrostu ciśnienia i wydajności dla dwóch pomp pracujących indywidualnie oraz tych samych pomp połączonych szeregowo i równolegle. Na podstawie uzyskanych wyników wykreślają charakterystyki przepływowe pomp pojedynczych i współpracujących ze sobą, co pozwala studentom na zapoznanie się z korzyściami wynikającymi ze sposobu ich połączenia,
 • Badanie przepływu wody przez sieci rurociągów. W trakcie ćwiczenia studenci mierzą spadek ciśnienia w układzie rurociągów, co pozwala na wyznaczenie oporności różnych konfiguracji sieci rurociągów.
 • Stanowisko hydrologiczne. Stanowisko to umożliwia wykonanie doświadczeń dotyczących infiltracji wody w gruncie i określenia współczynnika filtracji czyli zdolność gruntu do przepuszczania wody przy istnieniu różnicy ciśnień.

 

 

Laboratorium materiałoznawstwa - sala nr 044

Opiekun: dr inż. Tomasz Adamiak

W laboratorium odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunkach: Inżynieria środowiska i Systemy sterowania inteligentnymi budynkami.

Celem działania laboratorium jest:

 • przybliżenie studentom podstawowych wymagań stawianych materiałom i urządzeniom w instalacjach sanitarnych,
 • zaprezentowanie w praktyczny sposób podstawowych właściwości z uwzględnieniem wymagań technologicznych montażu, eksploatacji sieci oraz instalacji.

Wyposażenie laboratorium:

 • narzędzia do wykonywania połączeń gwintowych w systemach ze stali niestopowych,
 • narzędzia do wykonywania połączeń zgrzewanych w systemach z polipropylenu i polietylenu,
 • narzędzia do wykonywania połączeń klejonych w systemach z polichlorku winylu,
 • narzędzia do wykonywania połączeń zaciskanych w systemach wielowarstwowych z PE/Al/PE,
 • pompa do wykonywania prób szczelności,
 • materiały demonstracyjne do omówienia izolacji termicznych, instalacji kanalizacyjnych, wentylacyjnych itp.

 

 

Laboratorium nowych technik grzewczych - sala nr 258a

Opiekun: dr inż. Robert Cichowicz

Główny sprzęt badawczy:

 • Pionowy kolektor słoneczny TopSon F3-1. Instalacja składa się z pionowego płaskiego kolektora słonecznego, stojącego zasobnika dwuwężownicowego, grupy pompowej i automatyki sterowanej modułem cyfrowym. Układ taki znajduje zastosowanie w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych. Może wspomagać pracę instalacji centralnego ogrzewania (np. do ogrzewania podłogowego), czy też podgrzewać wodę w krytych lub zewnętrznych basenach.

 • Nagrzewnica LH-25 Typ 230V z osprzętem. Nagrzewnica powietrza do odzyskiwania ciepła z zasobnika pracującego jako akumulator energii słonecznej wyposażona w grupę pompową wraz z automatyką.

 • Centrala kondensacyjna CGW-20/120 z osprzętem. Centrala grzewcza gazowa kondensacyjna ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej – składająca się z kotła z wymiennikiem płytowym ciepłej wody użytkowej wykonanym ze stali szlachetnej oraz zasobnika warstwowego również ze stali szlachetnej w budowie modułowej.

 • Centrala rekuperacyjna CWL 300/4 z bypassem i osprzętem. Centrala rekuperacyjna do odzysku ciepła ze zużytego powietrza, która może służyć do wentylacji zarówno domów jedno-, jak i wielorodzinnych, czy też pomieszczeń biurowych.

 • Analizator spalin ecom-J2KN stosowany do analizy składu chemicznego spalin powstających z paliw gazowych, ciekłych i stałych z bezprzewodową łącznością, znajdujący zastosowanie zarówno przy uruchamianiu nowych urządzeń grzewczych jak i przy badaniach, przeglądach, kontrolach, serwisie i naprawie urządzeń w trakcie ich eksploatacji. 

Realizowane zajęcia dydaktyczne:

Ogrzewnictwo - dla kierunku Inżynieria środowiska, stopień I, studia stacjonarne i niestacjonarne sem. IV, 
 

      

 

 

Laboratorium ochrony powietrza - sala nr 239

Opiekun dr inż. Jarosław Kaczor

Wyposażone jest w urządzania umożliwiające prowadzenie badań filtrów powietrza oraz odpylaczy, takich jak: cyklony, komory osadcze, oraz polowe pomiary zanieczyszczeń powietrza. 

W laboratorium odbywają się zajęcia dydaktyczne z Urządzeń Ochrony Powietrza na kierunku Inżynieria Środowiska, sala wykorzystywana jest również do zajęć projektowych z innych przedmiotów prowadzonych w Instytucie.

 

 

Laboratorium odnowy wody - sala nr 39

Opiekun dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, dr inż. Maciej Dobrzański

Laboratorium wykorzystywane w celach naukowo-dydaktycznych, w którym realizowane są zajęcia ze studentami oraz badania w ramach prac magisterskich i doktorskich.

Realizowane zajęcia dydaktyczne:

Wybrane Zagadnienia z Technologii Wody i Ścieków oraz Systemy Odnowy Wody realizowane na drugim stopniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska.

Realizowane badania naukowe:

 • Chemiczne strącanie fosforu ze ścieków,
 • Usuwanie fosforu z wody w procesie adsorpcji przy użyciu preparatu phoclock,
 • Analiza procesu koagulacji solami glinu i żelaza,
 • Adsorpcja na węglu aktywnym,
 • Usuwanie azotu amonowego w procesie chlorowania do punktu przełamania.

Główny sprzęt badawczy:

 • Spektrofotometr U-2001,
 • Mętnościomierz HACH 2100N IS,
 • Mieszadła wielomiejscowe firmy Velp Scientifica.

      

 

 

Laboratorium gospodarki odpadami - sala nr A006

Opiekun dr inż. Beata Mokrzycka - Wieteska

Laboratorium ma charakter badawczo - dydaktyczny. W ramach laboratorium prowadzone są m.in. doświadczenia związane z recyklingiem organicznym czyli kompostowaniem i fermentacją metanową odpadów podatnych na biologiczny rozkład oraz badania gleby pod kątem wskaźników charakteryzujących stopień ich degradacji. W laboratorium realizowane są procesy technologiczne i badania do prac magisterskich i doktorskich z zakresu unieszkodliwiania ścieków i odpadów.

Realizowane zajęcia dydaktyczne:

Unieszkodliwianie odpadów, Inżynieria środowiska, 2 stopień, stacjonarne i niestacjonarne.

Główny sprzęt badawczy:

 • komora fermentacyjna o pojemności 65 dm3 z oprzyrządowaniem, w tym analizator biogazu,
 • mineralizatory,
 • spektrofotometry,
 • aparat do destylacji parą wodną VELP,
 • piece, cieplarki, suszarki,
 • stanowiska do oznaczania ChZT,
 • sprzęt do pomiaru pH, przewodności właściwej i potencjału redox,
 • mieszadła magnetyczne wielostanowiskowe,
 • łaźnie z mieszaniem,
 • biurety i dozowniki automatyczne,
 • stanowisko do kompostowania odpadów,
 • dygestorium.

 

 

Laboratorium ogrzewnictwa - sala nr 013

Opiekun dr inż. Maciej Grzywacz

Laboratorium wyposażone w modelowe elementy instalacji grzewczych, takie jak:

 • zautomatyzowany węzeł cieplny,
 • stanowiska do badania grzejników i równoważenia hydraulicznego instalacji,
 • stanowiska do badania kompensacji wydłużeń termicznych instalacji,
 • automatycznych zaworów regulacyjnych różnych typów (preso i termostatów),
 • wymienników, naczyń wzbiorczych itp.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się aparatura pomiarowa umożliwiająca badania cieplne przegród budowlanych i izolacji termicznych rurociągów, jak np.; kamera termowizyjna, przepływomierze strumieniowe ciepła.

Przygotowane ćwiczenia, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki, umożliwiają poznanie zagadnień związanych z pracą instalacji centralnego ogrzewania, sposobami równoważenia hydraulicznego wykorzystując zawory równoważące, podpionowe i termostatyczne. Studenci zapoznają się z dedykowanymi urządzeniami pomiarowymi do weryfikacji spadków ciśnień i przepływów. Zamontowane rotametry umożliwiają bezpośrednią ocenę wprowadzanych zmian w ustawieniach nastaw poszczególnych zaworów. Praktyczne pomiary przepływu i spadków ciśnień będą również przeprowadzane z użyciem smartofona oraz profesjonalnego urządzenia pomiarowego PFM 5000. Niezbędnych urządzeń do budowy stanowiska do regulacji i równoważenia instalacji ogrzewczych dostarczyły firmy Danfoss, KAN-therm, IMI Hydronic Engineering oraz Grundfos, które od lat współpracują z Instytutem.

Do zasilania stanowiska, przy współpracy z łódzką firmą Termokon, przygotowano dwufunkcyjny pośredni węzeł cieplny wyposażony w najnowsze urządzenia automatycznej regulacji. Sterownik ECL 310 oraz pompa obiegowa z regulowaną  prędkością obrotową wirnika współpracują z modelową instalacją.

Węzeł cieplny, połączony z modelową instalacją ogrzewczą, umożliwia studentom kierunku Inżynieria Środowiska praktyczne poznanie zasady działania źródła ciepła, zasilanego z sieci ciepłowniczej. Przygotowane ćwiczenia laboratoryjne wprowadzają właściwą dawkę praktycznej wiedzy, którą będzie można wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowo studenci teorię sprawdzają w kontakcie z urządzeniami spotykanymi w nowoczesnych węzłach cieplnych. Przygotowują się do obsługi automatyki wdrażając ograniczenie zużycia energii cieplnej w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.  Laboratorium ogrzewnictwa Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska przewidziane jest również dla pozostałych kierunków studiów w ramach przedmiotu instalacje w budynkach. 

Wielofunkcyjne stanowisko laboratoryjne do regulacji i równoważenia instalacji ogrzewczych

 

Laboratorium technologii wody i ścieków - sala nr 37

Opiekun dr inż. Agnieszka Brzezińska

Wyposażenie laboratorium pozwala na wykonywanie podstawowych badań jakości wody i ścieków. Znajdujące się tu stanowiska pozwalają na prowadzenie badań technologicznych wybranych procesów stosowanych w technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Realizowane zajęcia dydaktyczne:

 • Technologia wody, Inżynieria Środowiska,
 • Technologia ścieków, Inżynieria Środowiska,
 • Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków,  Inżynieria Środowiska,

Realizowane są tu również prace dyplomowe.

Stanowiska badawcze:

 

 • stanowisko do badania procesu koagulacji,
 • stanowisko do badania procesu odżelaziania i odmanganiania wody,
 • stanowisko do badania do procesu demineralizacji wody
 • stanowisko do analizy procesu sedymentacji ścieków.
 • stanowisko do prowadzenia procesu oczyszczania ścieków osadem czynnym,
 • stanowisko do prowadzenia procesu oczyszczania ścieków na złożach biologicznych.

Główny sprzęt badawczy:

 

 • spektrofotometry, wagi analityczne,
 • łaźnie wodne,
 • zestaw wielofunkcyjny do oznaczania pH, przewodnictwa elektrolitycznego, tlenu,
 • mętnościomierz, tlenomierz,
 • aparat do mineralizacji i destylacji ChZT,
 • mieszadła magnetyczne,
 • pompki perystaltyczne,
 • kompresor,
 • suszarka, lodówka, destylarka,
 • automatyczne termometry, stopery,
 • zestawy szkła laboratoryjnego do oznaczeń analitycznych.

 

Laboratorium wentylacji i klimatyzacji - sale nr 5, 241

Opiekun dr inż. Adam Rubnikowicz

Laboratorium pozwala studentom zapoznać się z techniką pomiarów wentylacyjnych, obsługą nowoczesnych przyrządów pomiarowych oraz konstrukcją stanowisk badawczych zgodnych z normami. Ćwiczenia laboratoryjne z Wentylacji na kierunku Inżynieria Środowiska, studia I stopnia, sem. 5 ze względu na możliwości zainstalowania sprzętu i aparatury odbywają się nie tylko w sali nr. 5, ale również w salach 044 i 239. 

Laboratorium wyposażone jest również w kompletnie oprzyrządowaną centralę klimatyzacyjną, stanowiska do badań instalacji wentylacyjnej (oporu przepływu w kanałach, spiętrzenia wentylatorów, hałasu), badań parametrów powietrza klimatyzacyjnego. Posiadane przyrządy pomiarowe pozwalają prowadzić badania, próby i odbiory instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

W laboratorium wentylacji prowadzone są na bieżąco badania zlecone dla przemysłu oraz zajęcia dydaktyczne. Każde zamówienie z przemysłu rozpatrywane jest indywidualnie ze względu na rodzaj zakres, możliwości i specyfikę badań. Przykładowe zrealizowane badania zlecone z kilku ostatnich lat:

 • W latach 2010-2013 prowadzono badania wentylatorów zleconych przez firmy „Konwektor” Sp. z o.o. z Lipna oraz „Pol-Fans” Sp. z o.o. Badania objęły łącznie 19 wentylatorów różnych typów. Praca ta wiązała się z budową stanowisk badawczych, pomiarami oraz opracowaniem sprawozdań z badań,

 • W latach 2010-2011 prowadzono badania szczelności połączeń kanałów wentylacyjnych zleconych przez firmę „Kupsik” Sp. z o.o. Praca ta wiązała się z budową stanowisk badawczych, pomiarami oraz opracowaniem wyników badań,

 • W latach 2013-2016 prowadzono badania central wentylacyjnych oraz bloków ogrzewczo–chłodniczych na zlecenie firmy „Aspol” Sp. z o.o. Przebadano kompleksowo 2 centrale wentylacyjne oraz 4 bloki ogrzewczo–chłodnicze. Badania dotyczyły charakterystyk aerodynamicznych, charakterystyk hydraulicznych, szczelności zewnętrznej i wewnętrznej, współczynników temperaturowych oraz oceny izolacyjności. Praca ta wiązała się z budową stanowisk badawczych, pomiarami oraz opracowanie sprawozdań z badań.

Główny sprzęt badawczy:

 • Miernik mikroklimatu Babuc /A wraz z oprogramowaniem INFOGAP firmy LSI – wersja 2.03/2.1.0. Oprogramowanie nie jest zainstalowane z powodu braku komputera w sali 5,
 • Mierniki elektroniczne temperatury i wilgotności (3 szt.),
 • Mikroprocesorowy anemometr skrzydełkowy (µAs) do pomiaru prędkości powietrza,
 • Wentylatory badawcze (4 szt.,
 • Modelowa, opomiarowana centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna CTA-4 podzielona na poszczególne bloki obróbki powietrza,
 • Centrala wentylacyjna EkozefirRK-700-UPE-3.0 firmy EBN-PAPST w sali 239.

 

 

Pracownia komputerowa I - sala nr 41

Opiekun dr inż. Jarosław Mucha

Pracowania wyposażona jest w 16 nowoczesnych stanowisk komputerowych, pracujących w sieci LAN. Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie specjalistyczne Autodesk AutoCAD 2017, ZWSoft ZWCad 2015+, oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro Plus 2013 oraz programy specjalistyczne EPA NET, EPA SWMM oraz qGIS.

W pracowni realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

 • Technologia Informacyjna dla kierunku Inżynieria Środowiska, stopień I, studia stacjonarne i niestacjonarne, sem. I,
 • Komputerowe Metody Projektowania.

    

 

 

Pracownia komputerowa II - sala nr 258b

Opiekun dr inż. Robert Cichowicz

Pracownia wyposażona jest w 16 stanowisk komputerowych, pracujących w sieci LAN. Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie specjalistyczne: ArCADia – IntelliCAD 2009 SE PL, ArCADia – TERMO 4.1, Audytor C.O., Audytor OZC / OZC 3D, Audytor SDG, CWL – Auslegung, Instal-therm 4.8 HCR / OZC 4.8, Norma Pro, Raab 4705 Windows, SCILAB – 5.3.3, THERM 6, WOLF Hydraulikschemen 1.1.0.8, WOLF KG TOP, Wolf VDI 3805 – Selektor – DE.

W pracowni realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

 • Informatyczne podstawy projektowania dla kierunku Inżynieria środowiska, stopień I, studia stacjonarne i niestacjonarne sem. III,
 • Komputerowe metody projektowania w systemach grzewczo-wentylacyjnych dla kierunku Inżynieria środowiska, stopień I, studia stacjonarne i niestacjonarne sem. VII,
 • Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu" dla kierunku Inżynieria środowiska, stopień II, studia stacjonarne sem. II i dla studiów niestacjonarnych sem. III.

 

 

Pracownia mikrobiologii - sala nr 43a

Opiekun dr inż. Małgorzata Jędrzejczak

W pracowni wykonywane są analizy mikrobiologiczne i toksykologiczne próbek środowiskowych – wód powierzchniowych, ścieków miejskich i opadowych.

Główny sprzęt badawczy:

 • autoklaw do sterylizacji sprzętu i podłoży mikrobiologicznych,
 • lada mikrobiologiczna,
 • cieplarki,
 • mikroskop optyczny Delta Optical Genetic Pro Trinoz cyfrowym okularem mikroskopowym i kamerą 3 MP, wraz z oprogramowaniem.

Realizowane zajęcia dydaktyczne:

Biologia i ekologia dla kierunku Inżynieria środowiska. Podczas zajęć studenci zapoznają się z organizmami biorącymi udział w samooczyszczaniu wód oraz oczyszczaniu ścieków, przeprowadzają analizę mikrobiologiczną czystości powietrza, badają poziom eutrofizacji wód przez analizę fitoplanktonu.

 

 

Stanowisko badawcze, ul. Liściasta

Opiekun mgr inż. Błażej Dziedziela

Stanowisko zlokalizowane przy osadniku wód deszczowych na osiedlu Liściasta umożliwia prowadzenie monitoringu jakościowego i ilościowego ścieków deszczowych i badania działania osadnika. Obiekt został wyposażony w następującą aparaturę kontrolno-pomiarową:

 

 • na wlocie: zintegrowany zestaw pomiarowy do rejestracji natężenia przepływu - ultradźwiękową sondę napełnienia i prędkości firmy NIVUS GmbH, zainstalowaną w kolektorze dopływowym do osadnika ścieków deszczowych. Ponadto na dopływie do osadnika umieszczono panel sterowniczy OCM PRO CF firmy NIVUS GmbH oraz aparat do automatycznego poboru prób - sampler typu 6712FR w obudowie całorocznej firmy TELEDYNE ISCO współpracujący bezpośrednio z systemem pomiaru przepływu,
 • na odpływie: czujnik NivuCompact firmy Nivus GmbH do pomiaru napełnienia zbiornika współpracujący z drugim samplerem typu 6712FR firmy TELEDYNE ISCO. Układ tych urządzeń pozwala na pobór prób do badań analitycznych z określonym interwałem czasowym na wylocie z osadnika ścieków deszczowych, po wystąpieniu spływu ścieków opadowych z badanej zlewni.

   

 

 

Stanowisko badawcze J1, ul. Rogozińskiego

Opiekun dr inż. Agnieszka Brzezińska, dr inż. Dawid Bandzierz

Stanowisko badawcze na przelewie burzowym J-1 przy ul. Rogozińskiego jest jedynym tego typu stanowiskiem w Polsce oraz jednym z nielicznych w Europie służącym do monitoringu ilościowo - jakościowego ścieków ogólnospławnych on-line. Zarówno w czasie pogody suchej oraz przede wszystkim mokrej pozwala na obserwację dynamiki zmian przepływu ścieków w kanale. Lokalizacja sond on-line w komorze przelewu burzowego zanurzonych bezpośrednio w medium pozwala na pomiar stężenia zawiesin ogólnych, ChZT oraz azotu amonowego, a także na określenie ładunku zrzucanego do odbiornika podczas silnych opadów atmosferycznych. Wyniki jakości ścieków wzbogacone są o wyniki przepływu ścieków mierzone przepływomierzami zamontowanymi na kanałach dopływowych do komory przelewu, na burzowcu oraz w kanale odprowadzającym ścieki w kierunku oczyszczalni. Podczas montażu sond w komorze przelewu wykorzystano projekt własny specjalnego pontonu służącego do zamontowania urządzeń, który pozwala na pomiar on-line podczas zmiennych warunków przepływu panujących w kanale.

Stanowisko umożliwia zbieranie danych wykorzystywanych do publikacji artykułów naukowych, do prac dyplomowych, doktorskich oraz habilitacyjnych. Ze względu na unikalną lokalizację stanowi cenne źródło informacji o jakości ścieków, szczególnie w okresie roztopów i działania przelewu burzowego. 

Wyposażenie stanowiska:

Część naziemna (szafka pomiarowa):

 • sampler automatyczny do poboru ścieków 6712 FR FIRMY TELEDYNE ISCO wyposażony w lodówkę umożliwiającą utrzymanie stałej temperatury ścieków podczas poboru,
 • panele odczytu przepływu ścieków oraz stężeń wybranych wskaźników zanieczyszczenia ścieków.

Część podziemna:

 • ponton własnej konstrukcji ze styropianu ekstrudowanego odpornego na wilgoć oraz warunki chemiczne, przymocowanego do sklepienia kanału ramieniem zapewniającym swobodny ruch pontonu w trakcie zmiany poziomu ścieków,
 • sonda UVAS firmy Hach-Lange do pomiaru ChZT, ChZTrozp lub OWO,
 • sonda SOLITAX do pomiaru stężenia zawiesin ogólnych,
 • sonda do pomiaru stężenia azotu amonowego NH4Dsc wyposażonego w jonoselektywną elektrodę do pomiaru jonu amonowego NH4+,
 • przepływomierz firmy Nivus do pomiaru napełnienia i przepływu ścieków w kanale.

     

 

Podkategorie

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.