Dr inż. Grażyna Sakson-Sysiak

Dr inż. Grażyna Sakson - Sysiak

Stanowisko: Adiunkt

Pokój: 140

Telefon: 42 631 35 27

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

  • Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa i Architektury, 1984r., mgr inż. inżynierii środowiska, „Określenie wpływu substancji zawartych w ściekach oczyszczonych na skrócenie cyklu pracy złóż jonowymiennych”,

  • Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Technologii Żywności, 1995r., „Możliwości pozyskiwania osadów ze ścieków przemysłu mięsnego i ich konserwacji z przeznaczeniem na cele paszowe”.

 

Wybrane publikacje:

Sakson, G., Efficiency of heavy metals removal during roof runoff infiltration through vegetated soil, Environ Protection Engineering (przyjęta do druku) 

Stormwater discharged from urban areas can contain significant amounts of heavy metals, especially zinc and copper. Roof runoff is very often directed into the soil and may pose a risk for groundwater quality. Lysimeter research has shown that zinc and copper contained in stormwater may be effectively removed by passing through vegetated soil. The average removal efficiency was greater than 90% and was not dependent on the metal concentration in the influent, and the concentrations in the effluent met the limits for drinking water. Infiltration may be a reliable treatment method for roof runoff and may make stormwater safe for groundwater recharge.

 

Sakson G., Brzezińska A., Zawilski M., Analysis of combined sewer flow storage scenarios enabling flow attenuation to wastewater treatment plant, Ecological Chemistry and Engineering S(przyjęty do druku)

In this paper, four scenarios of wastewater storage for Wastewater Treatment Plant (WWTP) were analysed:  a storage in a separate single tank located in WWTP, a storage in the bypass channel in WWTP, in-sewer storage, and a combination of the aforementioned variants, also with real time control (RTC) system introduced. The basic calculations were performed using the EPA’s SWMM software for the period of 5 years (2004-2008). The chosen solution – storage in a separate storage tank - was verified based on the inflow dataset from the years 2009-2013. The volume of the tank could be reduced if additional in-sewer storage with RTC were introduced.Both options allow the effective protection of receiving waters against discharge of untreated sewage during wet weather.

 

Brzezińska A., Zawilski M., Sakson G., 2016, Assessment of pollutant load emission from combined sewer overflows based on the online monitoring, Environ Monit Assess 188: 502

To assess the pollutant load emitted by one of the existing CSOs, the sensors for measuring the concentration of total suspended solids (SOLITAX sc) and dissolved chemical oxygen demand (UVAS plus) installed in the overflow chamber as well as two flowmeters placed in the outflow sewer were used. In order to check the data from sensors, laboratory tests of combined wastewater quality were conducted simultaneously. For the analysis of the total pollutant load emitted from the overflow, the raw data was denoised using the Savitzky-Golay method. Comparing the load calculated from the analytical results to online smoothed measurements, negligible differences were found, which confirms the usefulness of applying the sensors in the combined sewer system.

 

Zawilski M., Sakson G., Brzezińska A., 2014, Opportunities for sustainable management of rainwater: case study of Łódź, Poland. Ecohydrology and Hydrobiology, 14(3), 220-228.

In this paper technical and technological solutions connected with the rainwater management, which aims is reducing the runoff to the sewerage of Łódź city, are proposed. In this context, the results of studies on the quality of stormwater and combined storm overflows (CSOs) are presented. For storm runoff from areas of different land use total suspended solids and heavy metal concentration were analysed. For CSOs outflows, the following pollution indicators: total suspended solids, COD, BOD5, N-NH4 and P were investigated.The fractions of total suspended solids and COD necessary to determining changes in their proportions during CSO events were analyzed, too. A preliminary study of overflowing wastewater in terms of bacteriological contamination was also carried out. On the basis of own research and literature review a need to modernize the sewerage system in Łódź and proposals for the implementation procedure which takes into account various aspects of storm water management are shown.

 

Sakson G. Zawilski M., Brzezińska A., 2014, Assessment of heavy metal loads emitted from urban catchment based on Lodz city, 13th  International Conference on Urban Drainage Kuching

This paper presents the results of research on the heavy metal (zinc, copper, lead and cadmium) concentrations in wastewater discharged from the urban catchments. The research was conducted in Lodz city, Poland, equipped with the combined sewerage system in the center and the separate system in other districts. At the same time the measurements of the flow of wastewater to the municipal wastewater treatment plant, the volume of combined storm overflows and the measurements of precipitations were done, which permitted to determine the loads of heavy metals discharged to the receiving waters.The research and the analysis allowed to identify the main sources of heavy metal emissions from an urbanized area and to assess the real risks that may exist at the discharge of stormwater to the environment.

 

Zawilski M., Sakson G., 2013, Ocena emisji zawiesin odprowadzanych kanalizacją deszczową z terenów zurbanizowanych, Ochrona środowiska, vol. 35, Nr 2, s. 33-40

Przy wykorzystaniu US EPA SWMM w oparciu o model akumulacji zawiesin w zlewni miejskiej i ich spłukiwania w czasie deszczu oceniono wielkość emisji zawiesin ze zlewni zurbanizowanej do środowiska wodnego.

 

Zawilski M., Sakson G., 2013, Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu EPA SWMM Cz.1. Charakterystyka modelu, Gaz, woda i technika sanitarna, Nr 7, s. 272-275

 

Zawilski M., Sakson G., 2014, Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMM. Cz. II. Kalibracja i weryfikacja modelu, Gaz, woda i technika sanitarna, Nr 2, s. 57-59

W pierwszej części przedstawiono wyniki kalibracji modelu spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskiej z wykorzystaniem programu EPA SWMM. Kalibrację wykonano na podstawie wyników badań terenowych przeprowadzonych na zlewni rzeczywistej w Łodzi. W drugiej części dokonano weryfikacji modelu w oparciu o dane pomiarowe dla jednej ze zlewni w Warszawie. Omówiono również ograniczenia stosowania programu SWMM oraz problemy, jakie można napotkać przy jego wykorzystaniu w praktyce inżynierskiej.

 

Zawilski M., Sakson G., 2010 Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz.I. Kalibracja modelu,  Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 11, s.32-36

 

Zawilski M., Sakson G., 2011 Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz.II. Weryfikacja modelu,  Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9, s.321-323

W pierwszej części artykułu został omówiony przebieg i efekty kalibracji programu SWMM, która została dokonana dla rzeczywistej zlewni miejskiej w oparciu o pomierzone natężenia odpływu ścieków. Przedmiotem kalibracji były takie parametry, jak: hydrauliczna szerokość spływu, współczynnik Manninga oraz wysokość retencji dla powierzchni uszczelnionych. W części drugiej przeprowadzono weryfikację modelu na innej zlewni miejskiej.

 

Prowadzone zajęcia:

  • Ochrona środowiska – IŚ D1 s.1
  • Technologia wody – IŚ D1 s.4, Z1 s.5
  • Uzdatnianie wody na cele komunalne – IŚ D1 s. 5, Z1 s.5
  • Wybrane zagadnienia z technologii wody i ścieków – IŚ D2 s.1, Z2 s.1
  • Problemy gospodarki wodno-ściekowej – GP D2 s.2
  • Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w budownictwie – Bud. Z2 s.4

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.