Dr inż. Ewa Badowska

 

Dr inż. Ewa Badowska

Stanowisko: Adiunkt

Pokój: 36

Telefon: 42 631 35 95

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

2014 – uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej za pracę pt.: „Badania emisji zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska wodnego z terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi”

2009 - Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska uzyskanie tytułu mgr inż. za pracę pt. „Analiza możliwości zmniejszenia spływu wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Łodzi”.

 

Wybrane publikacje:

Badowska E., Bąk A., 2017, The determination of petroleum hydrocarbons in sewer sediment, E3S Web of Conference, vol 17 (2017) DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171700001.

Based on the available standards it is possible to analyze the concentration of petroleum hydrocarbons in sewer sediment. Guidelines included in the standard PN-EN 14039:2008 - Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography and in standard PN-EN ISO 16703:2011 - Soil quality - Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography are useful here. The results of analysis concerning elaboration of the methodology of petroleum hydrocarbons determination in sewer sediment based on available literature are presented in the article. According to carried out literature review and the possibilities of available data use, five temperature programs were initially selected. All temperature programs were tested on a standard sample (oil mixture). In the next stage one of prepared method to determine the amount of petroleum hydrocarbons in sewer sediment was applied for sewer sediment come from the combined sewer system. The verification of the sample preparation procedures according to available standards on real sediment revealed the difficulties. Finally, preliminary value of petroleum hydrocarbons concentrations in sewer sediment from the combined sewage system was determined.

 

Badowska E., Bandzierz D., 2016, Urządzenia do zagospodarowania wód deszczowych, jako walor estetyczny krajobrazu miejskiego, Technologia wody, vol 45, nr 1, 36-41

Aktualnie stosowanie urządzeń do miejscowego zagospodarowania wód deszczowych nie powinno mieć na celu jedynie ich zagospodarowania, ale powinno również przyczyniać się do poprawy walorów estetycznych otoczenia. Takie możliwości daje zastosowanie „zielonej infrastruktury”, czyli sposób zagospodarowania wód deszczowych polegający na wykorzystaniu materiałów i metod wspierających powrót do naturalnych funkcji hydrologicznych na obszarach zurbanizowanych. Funkcję takie mogą pełnić na przykład ogrody deszczowe, powierzchnie przepuszczalne, czy zielone dachy. Najlepsze efekty wynikające z zastosowania zielonej infrastruktury można uzyskać poprzez łączenie poszczególnych urządzeń w całościowe systemy. Dzięki temu łatwiej osiągnąć widoczne korzyści ekonomiczne i środowiskowe oraz sprostać wymaganiom społeczeństwa wynikającym z jakości przestrzeni miejskiej. Wdrażanie koncepcji zielonej infrastruktury
w wielu miastach jest do tej pory nieefektywne zarówno w postaci obiektów powierzchniowych, jak i podziemnych. Jest to związane między innymi z potrzebą wykorzystania większego obszaru w porównaniu do obiektów szarej infrastruktury, braku wiedzy wśród projektantów, czy braku przykładów w otoczeniu. Odpowiednio skoordynowane działania pozwalają na zachowanie funkcjonalności urządzeń i ich dopasowanie do otoczenia. Efektem jest zadowolenie mieszkańców i użytkowników, co wpływa na pozytywne postrzeganie tego rodzaju obiektów. Ostatecznie inwestycje w zieloną infrastrukturę przestają budzić sprzeciw i stają się pożądanym elementem przestrzeni.

 

Badowska E., Bandzierz D., 2014, The possibilities of local stormwater management in the context of its quality and quantity, Proceedings of ECOpole, vol. 8, nr 1, 13-20, Opole.

Sakson G., Zawislki M., Badowska E., Brzezińska A., 2014, Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA, t. XXXI, z. 61, nr 3/I/14, 253-264, Rzeszów.

Badowska E., 2014, Występowanie substancji ropopochodnych w ściekach deszczowych pochodzących z wybranych zlewni zurbanizowanych, Interdyscyplinarne zagadnienia
w inżynierii i ochronie środowiska EKO-DOK, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-836-5, 8-15, Wrocław.

 

Udział w wybranych konferencjach:

10th Eastern European Young Water Professionals Conference, 2018 Zagreb.

10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018,  Polanica Zdrój.

9th Eastern European Young Water Professionals Conference, 2017 Budapest.

9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK, 2017 Boguszowice Gorce.

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich POLKAN’15, 2015 Łódź.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKO-DOK 2014, Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Szklarska Poręba.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.