Dr inż. Dawid Bandzierz

 

Dr inż. Dawid Bandzierz

Stanowisko: Adiunkt

Pokój: 36

Telefon: 42 631 35 95

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, rok ukończenia 2009, uzyskany tytuł: mgr inż., tytuł pracy: Analiza możliwości zmniejszenia spływu wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej w Łodzi.

 

Publikacje:

Bandzierz D., 2010, Skuteczność alternatywnych metod zagospodarowania wód opadowych dla terenów silnie zurbanizowanych na przykładzie zabudowy Łodzi, Materiały XXX Międzynarodowego Sympozjum  im. Bolesława Krzysztofika, Problemy Inżynierii środowiska, AQUA 2010.

W przedmiotowej pracy przedstawiono możliwości stosowania systemów do miejscowego gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych dla istniejącej zabudowy w terenie silnie zurbanizowanym. Na przykładzie konkretnych rozwiązań technicznych przedstawiono działanie wybranych urządzeń dla zbioru opadów rzeczywistych z lat 1978-80 oraz 2008. W podsumowaniu zwrócono uwagę na wybrane wytyczne pomocne w doborze i projektowaniu urządzeń.

 

Badowska E., Bandzierz D., 2011, Projektowanie urządzeń do zagospodarowania wód opadowych w terenie zurbanizowanym z wykorzystaniem programu StromXXL - ekonomika rozwiązań, Monografia Politechniki Wrocławskiej - w druku.

W przedmiotowej pracy przedstawiono możliwości stosowania systemów do miejscowego gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych dla istniejącej i projektowanej zabudowy w terenie silnie zurbanizowanym. Zaprojektowano przykładowe urządzenia do zagospodarowania wód opadowych z wykorzystaniem programu StormXXL. Program StormXXL pozwala na pełne zbilansowanie ilości ścieków opadowych dla warunków zbliżonych do rzeczywistych  (rzeczywista baza opadów, warunki gruntowo–wodne). W artykule opisano różnorakie rozwiązania takie jak niecki chłonne, zbiorniki retencyjne, dachy zielone służące do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych w gospodarstwie domowym. W każdym przypadku podano koszty wdrożenia proponowanego rozwiązania jako sumę kosztów wykonania projektu i instalacji. W oparciu o istniejące stawki odprowadzania ścieków deszczowych oszacowano opłacalność wykorzystywania proponowanych rozwiązań w rzeczywistości, jednocześnie zaproponowano rozwiązania służące popularyzacji opisywanych instalacji.

 

Badowska E., Bandzierz D., 2011, Przykłady z kalibracji i eksploatacji sond pomiarowych on-line do pomiarów stężeń zanieczyszczeń w ściekach ogólnospławnych, Monografia Politechniki Wrocławskiej - w druku.

W artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją sond pomiarowych
on-line na przykładzie sond mierzących stężenie SAK254, zawiesinę ogólną oraz azot amonowy występujące w ściekach ogólnospławnych. Zwrócono uwagę na korzyści płynące z pomiarów stężeń zanieczyszczeń w trybie rzeczywistym. W pracy opisano zasadę pomiaru dla poszczególnych sond: sondy amonowej–czujnik amonowy NNH4 – elektroda jono-selektywna, sondy do zawiesiny – SOLITAX – kombinowana metoda  absorpcji światła rozproszonego w podczerwieni, ondy do SAK254–UVAS plus – pomiar absorpcji UV o długości fali 254 nm. Opisano doświadczenia z kalibracji wyżej opisanych sond umieszczonych w hali krat rzadkich w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. W dalszej części artykułu przedstawiono przykładowe przebiegi zmian stężeń zanieczyszczeń w czasie w ściekach pogody suchej. Zwrócono uwagę na wiarygodność i powtarzalność pomiarów. W części końcowej artykułu przedstawiono wnioski z dotychczasowych prac związanych z eksploatacją sond.

 

Zawilski M., Brzezińska A., Bandzierz D., Badowska E., 2011, Dynamika zmian ilości i składu ścieków w kanalizacji na podstawie pomiarów on-line, Gaz, Woda i Technika Sanitarna -  w druku.

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.