Dr hab. Ewa Klima, Prof. PŁ

 

Dr hab. Ewa Klima

Stanowisko: Profesor PŁ

Pokój: 320

Telefon: 42 631 35 16

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Wykształcenie:

 • 2012 - Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie: geografia, w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej,
 • 2000 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność geografia polityczna i geografia społeczna, temat pracy doktorskiej: Euroregiony – integracja europejska czy dezintegracja państw narodowych
 • 1996 - Magister socjologii (Master of Arts in Society and Politics), Lancaster University, Central European University, temat pracy magisterskiej: Perception of the Carpathian Euro-region
 • 1995 - Podyplomowe Studia Europejskie w zakresie ekonomiczno-prawnym i cywilizacyjno-kulturowym, Ośrodek Badań Europejskich, Uniwersytet Łódzki, temat pracy dyplomowej: Polityka kulturalna Unii Europejskie
 • 1994 - Magister geografii ze specjalnością geografia społeczno-ekonomiczna, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Łódzki, temat pracy magisterskiej: Europa ojczyzn czy Europa regionów. Przyszłość małych narodów w Unii Europejskiej.

 

Staże, kursy, szkolenia: 

 • Higher Education Support Program, Regional Seminar for Excellence In Teaching, ‘Teaching Anthropology: Means and Meanings’.
 • Central European University, Budapeszt, Węgry, temat: Mapping Identities – Cross-border Experiences in a Narrative Approach.
 • Summer Academy, European Academy Bozen/Bolzano, Włochy, temat: Regions and Minorities in a Greater Europe.
 • Central European University, Budapeszt, Węgry, temat: Plight of the Gypsies.
 • Seminarium Centre International de Formation Europeenne, Nicea, Francja, temat: The Future of the European Union.
 • Seminarium doktoranckie European Research Centre on Migration and Ethnic Relations Uniwersytetu w Utrechcie, temat: Racism, Xenophobia and Nationalism.
 • Grant Komisji Europejskiej i ERCOMER.
 • Amsterdam Maastricht Summer University, Amsterdam, temat: The Value of Culture.
 • College for New Europe, Uniwersytet Jagielloński i Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, temat: Basic Political Economic and Cultural Problems of New Europe.
 • Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego, Łódź.

 

Obszary zainteresowań naukowych: 

 • geografia społeczna – społeczności lokalne, jakość życia, osoby starsze, grupy wykluczone,
 • geografia kultury – krajobraz kulturowy, przestrzeń religijna,
 • geografia polityczna – integracja europejska, mniejszości etniczne, narodowe i religijne,
 • gospodarka przestrzenna – polityka regionalna i miejska, rewitalizacja, warunki życia i warunki mieszkaniowe, bloki i blokowiska.

 

Ważniejsze osiągnięcia zawodowe i naukowe: 

 • Członek zespołu badawczego projektu „Krzyże powypadkowe przy polskich drogach” Narodowego Centrum Nauki (0330/B/P01/2011/40),
 • Członek zespołu badawczego projektu „Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki” Narodowego Centrum Nauki (2016//21/B/HS1/00823),
 • Grant Narodowego Centrum Nauki  (N N306 783540) „Przestrzeń religijna miasta”,
 • Grant habilitacyjny Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Grant “Teaching Anthropology – Means and Meanings” – Higher Education Support Program,
 • Grant SYLFF Joint Research/Exchange (JREX) Program, The Tokyo Fundation, członek zespołu badawczego, temat: The Attitudes of Poles towards German and Ukrainian,
 • Grant Civic Education Project, Local Faculty Fellow – w ramach programu prowadzenie kursu Konflikty etniczne na świecie,
 • Grant Research Support Scheme, Open Society Support Foundation, Temat: Euro-regions - European Integration or Disintegration of the Nation States,
 • Nagroda Rektora UŁ (2013).

 

Ważniejsze publikacje:

Monografie

Klima E., 2015, Atlas katolickiej Łodzi, Wydawca WBAIS PŁ, Łódź. 

Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 427;

Klima E., 2010, Development of Catholic Sacral Space's Structures in Lodz. Inventory Report, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 166;

Klima E., 2009 (2010), Zarys geografii społeczno-ekonomicznej Australii, Wyd. UŁ, Łódź, ss. 381  [współautor: A. Janiszewska];

 

Inne

Klima E., 2008, Geografia USA, [w:] T. Płudowski (red.), Ameryka - Społeczeństwo, t. 1, Wyd. A. Marszałek, Toruń, ss. 17-96;

Klima E., 2011 (2012), O geografii religii i jej powiązaniach [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Związki geografii z innymi naukami, seria: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 7, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ss. 239-260.

Klima E., 2010, Przestrzeń sakralna - propozycja metodologii badania, [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, 58. Zjazd PTG, z. 2, Łódź, ss. 171-179;

Klima E., 2009 (2010), Państwo - historia idei, 'Acta Universitatis Lodziensiss. Folia Geographica Socio-Oeconomica', no 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 3-20;

Klima E., 2003, Patriotism or Xenophobia - Lodz Students and Teachers Attitudes Towards Ethnic Minorities, 'Europe in Global World - blending differences', Openminds, Łódź, ss. 115-119;

Klima E., 2001, Nationalism in the Integration Era [w:] Political Geography Studies in Central and Eastern Europe, Universitati din Oradea;

Klima E., 2012 (2013), Geografia domu – mieszkanie w bloku, 'Acta Universitatis Lodziensiss. Folia Geographica Socio-Oeconomica', no 12, Wydawnictwo UŁ, Łódź, sss. 19-35.

Klima E., 2011 (2012), Znaczenie marki terytorialnej w czasach globalizacji. Przykład Łodzi [w:] Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Problemy regionalizmu i globalizacji, 'Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu', no 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss. 210-218, [współautor: Janiszewska A.].

Klima E., 2012, Kobiety i mężczyźni o warunkach życia w blokach [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, 'Space-Society-Economy', no 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 133-143, [współautorzy: Janiszewska A., Rochmińska A.].

Klima E., 2011 (2012), Centra handlowe w Łodzi - zawłaszczona przestrzeń publiczna? [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, 'XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście', Wydawnictwo UŁ, Łódź, ss. 157-166, [współautorzy: Janiszewska A., Rochmińska A.].

Klima E., 2012, Brand as an important element of regional development strategy at the example of Łódź [w:] Radczenko A., Michalski T. (eds.), Selected aspects of local and regional development in Ukraine and Poland, Wyd. Kidu Nadu 'Magistr', Kcharkiv, [współautor: Rosińska-Bukowska M.].

Klima E., 2000, Funkcjonowanie powiatów w aglomeracji łódzkiej, KGPiSR-UŁ, Łódź; [współautorzy: 

Klima E., 2011, Jakość życia na łódzkich osiedlach, [w:] J. Dzieciuchowicz, red., Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, [współautorzy: A. Janiszewska, A. Rochmińska];

Klima E., 2008 (2009), Potencjalne skutki środowiskowe realizacji regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 - na przykładzie priorytetu Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Acta Univesritatis Lodziensiss. Folia Oeconomica, no 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 15-28; [współautorzy: A. Janiszewska, A. Rochmińska];

Klima E., 2008, Marketplace retail In Poland In the years 1995-2006, [w:] A. Rochmińska (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Society-Economy No 8, Wyd. Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, ss. 143-154; [współautor: J. Zajączkowski];

Klima E., 2006, Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź, 139 ss. [współautorzy: A. Janiszewska, A. Rochmińska];

Klima E., 2006, Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Wersja 1.6., Warszawa, 181 ss. [współautorzy: A. Janiszewska, A. Rochmińska];

Klima E., 2007, Instrumenty współczesnej polityki rozwoju regionalnego - RPO województwa mazowieckiego, [w:] J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, Tom 1, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Katedra Miedzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, ss. 344-351; [współautorzy: A. Janiszewska, A. Rochmińska].

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.