Rekrutacja

Zasady kwalifikacji na studia III stopnia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w roku akademickim 2017/2018

A. Harmonogram kwalifikacji

1.  Termin składania dokumentów przez kandydatów:   4 - 15  września  2017 r.

2.  Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 19 września 2017r.

3.  Termin ogłoszenia wyników:  27 września 2017 r.

 

 


B.    Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa sie w drodze konkursu.

Podstawą kwalifikacji na studia doktoranckie jest suma punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.


Szczegółowe zasady przeliczania oceny wpisanej w dyplomie na punkty są zawarte w Uchwale Nr 11/2017  Senatu PŁ z dnia 26 kwietnia 2017r. 

http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/studia-iii-stopnia

http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/zasady-kwalifikacji-III (Zasady klasyfikacji)

 

Zasady ustalania wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

1. Kandydat jest zobowiązany do złożenia dokumentów do 15 września 2017r. 
 

Wykaz wymaganych dokumentów i załączników znajduje się na końcu strony (Wymagane dokumenty pkt. 1-9)

2.    Zakres rozmowy kwalifikacyjnej


2.1 Ocena dotychczasowych osiągnięć i dorobku naukowego kandydata – liczba punktów 0-40.
Komisja dokona oceny na podstawie:
- przedstawionego portfolio lub autoreferatu w zakresie 0-20 pkt.
- publikacji naukowych związanych z przyszłą tematyka pracy doktorskiej w zakresie 0-20pkt.


2.2 Ocena zainteresowań naukowych i proponowanego przez kandydata zakresu badań – liczba punktów 0-40.
Warunkiem uzyskania liczby punktów większej od zera jest zgoda dziekana wydziału na wykonywanie proponowanej przez kandydata pracy doktorskiej na Wydziale. Warunkiem uzyskania zgody dziekana jest przedstawienie przez kandydata uzgodnionej propozycji opiekuna naukowego spośród samodzielnych pracowników naukowych wydziału.
Kandydat w trakcie rozmowy przedstawia tematykę zainteresowań naukowych i obszar, w którym chciałby prowadzić badania naukowe.

2.3 Ocena kompetencji językowych kandydata – liczba punktów 0-20.
Ocena będzie dokonywana na podstawie:
- uzyskanych przez kandydata certyfikatów językowych
- oceny uzyskania z zaliczenia języka obcego na studiach
- odpowiedzi udzielanych w języku obcym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

2.4 Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskali w każdej z trzech wymienionych wyżej kategorii liczbę punktów różną od zera.

C.    Za bardzo dobry wynik postępowania rekrutacyjnego, uznaje się łączna sumę punktów większą lub równą 150 pkt.

 

Wymagane dokumenty:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

 

2. Kserokopia suplementu dyplomu ukończenia studiów magisterkich (oryginał do wglądu).

 

3. Trzy fotografie o wymiarze (35*45 mm) lub (45*65 mm) (kolorowe lub czarno-białe).

 

 

4.  Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie - III stopnia (druk do pobrania).

 

images/Pliki/REKRUTACJA 2017 2018/Podanie_o_przyjcie_na_studia_doktoranckie_2017_18.doc

images/Pliki/REKRUTACJA 2017 2018/Podanie_o_przyjcie_na_studia_doktoranckie_2017_18.pdf

 

5.  Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania).

 

images/Pliki/REKRUTACJA 2017 2018/Kwestionariusz_osobowy_2017_18.doc

images/Pliki/REKRUTACJA 2017 2018/Kwestionariusz_osobowy_2017_18.pdf

 

6.  Podanie wypełnione na stronie (Portalu rekrutacyjnego PŁ https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/), o przyjęcie na studia III stopnia.

UWAGA!!!

Wypełniając podanie na stronie Portalu rekrutacyjnego PŁ https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info/ nie ma możliwości wyboru „Dziedziny naukowej/dyscypliny naukowej/specjalności”.

Wszyscy Kandydaci proszeni są o wybór specjalności: „Budownictwo”.

W późniejszym procesie rekrutacji zostaniecie Państwo przydzieleni na wybrany przez siebie kierunek

 

7. Kandydaci planujacy wykonanie doktoratu z Architektry i Urbanistyki - portfolio z dotychczasowymi osiagnięciami naukowo - zawodowymi. (wg. wymagań).

images/Pliki/Zawarto_portfolio_ARCHITEKTURA_I_URBANISTYKA.pdf

 

8. Kandydaci planujący wykonanie doktoratu z Budownictwa i Inżynierii Środowiska - autoreferat  z opisem zainteresowań naukowych i ewentualnymi dotychczasowymi osiągnięciami naukowo - zawodowymi.

 

9. Certyfikaty (kopie) potwierdzające uzyskane stopnie znajomości języków obcych (oryginały do wglądu). 

 

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.