Współpraca z przemysłem

Zakład techniki ogrzewczej i wentylacyjnej

Zakład posiada w swoim gronie Dyplomowanych Rzeczoznawców i Rzeczoznawców z wszelkimi uprawnieniami w poniższych dziedzinach. Specjalizuje się w niestandardowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych oraz oferuje pomoc, usługi i doradztwo w zakresie:

Instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w tym:

 • opracowywanie projektów technicznych,
 • orzeczenia o stanie technicznych urządzeń,
 • pomiary kontrolne skuteczności działania i głośności wraz z zaleceniami i regulacją,
 • nadzór nad remontami,
 • opracowywanie instrukcji obsługi i konserwacji,
 • poradnictwo techniczne.

Instalacji i urządzeń ochrony powietrza, w tym:

 • obliczenia rozkładów stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz opadów pyłów w rejonie źródeł zanieczyszczenia,
 • dobór urządzeń i projekty instalacji odpylających,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń i skuteczności działania urządzeń odpylających,
 • pomiary na stanowiskach pracy,
 • orzeczenia o stanie technicznym urządzeń i instalacji.

Instalacji i urządzeń grzewczych, w tym:

 • ekspertyzy i badania instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i innych,
 • projektowanie i automatyzacja węzłów cieplnych.

Przenoszenia napędów, w tym:

 • projektowanie i nadzór nad wykonawstwem wszelkiego typu przekładni zębatych (w szczególności ślimakowych), łańcuchowych, pasowych itp.,
 • projektowanie i nadzór nad wykonawstwem elementów układów napędowych, takich jak -sprzęgła, hamulce, wały, osie itp.,
 • orzeczenia o stanie technicznym urządzeń napędowych,
 • pomiary luzów w reduktorach,
 • opracowywanie instrukcji technicznych obsługi i konserwacji urządzeń napędowych.

Konstrukcji nośnych, w tym:

 • projektowanie i nadzór nad wykonawstwem pomostów, dźwigarów, kratownic, wsporników itp.,
 • orzeczenia o stanie technicznym konstrukcji.

 

Zakład Technik Ochrony Wód i Hydrologii Terenów Zurbanizowanych

Zakład oferuje usługi w zakresie systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, w tym:

 • Oceny funkcjonowania systemów  odwodnień miast z wykorzystaniem modeli cyfrowych,
 • Koncepcje modernizacji systemów kanalizacyjnych,
 • Koncepcje zagospodarowania wód opadowych na obszarach zurbanizowanych (systemy konwencjonalne, urządzenia do lokalnej retencji i infiltracji, gospodarcze wykorzystanie wód opadowych itp.),
 • Badania i analizy dotyczące ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego.

Zakład współpracuje m.in. z:

 • Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi,
 • Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi,
 • Łódzką Spółką Infrastrukturalną,
 • Wydziałem Komunalnym UM Łodzi.
Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.