O Wydziale

W maju 1956 roku, Uchwałą Ministra Szkolnictwa Wyższego, został utworzony Wydział Budownictwa Lądowego w Politechnice Łódzkiej.
Zaczynaliśmy skromnie, mając za siedzibę zabytkowy pałacyk przy ul. Skorupki 6 (teraz mieści się tam Rektorat). Od 1970 r. Wydział ma własną siedzibę - dwa budynki przy Al. Politechniki 6. Gdy te budynki powstały, byliśmy na obrzeżach uczelni (terytorialnie).Teraz znajdujemy się niemal w centrum campusu i w pięknym otoczeniu. Obecnie Wydział nosi nazwę: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a składa się z 2 Instytutów oraz pięciu katedr.  Przyjmujemy corocznie około 500 osób. Na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów zaliczanie semestrów odbywa się z użyciem systemu punktowego ECTS, co sprzyja międzynarodowej wymianie studentów. Co roku około 80 z nich wyjeżdża do różnych uczelni europejskich.

Wydział prowadzi aktualnie kształcenie na poniższych kierunkach studiów:

  • budownictwo – od 1956 roku,

  • architektura – od 1976 roku,

              obecnie według  dwóch programów kształcenia:

  • architektura (architektura lub architekura wnętrz)
  • architektura (architecture)  - studia w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ
  • inżynieria środowiska – od 1969 roku,

  • gospodarka przestrzenna – od 2010 roku,

  • rewitalizacja miast - od 2017 roku.

Połączenie kształcenia w trzech podstawowych dyscyplinach jest atutem Wydziału, gdyż dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania wszystkich funkcji związanych z projektowaniem, wznoszeniem i utrzymaniem obiektów budowlanych.

Wydział legitymuje się 1. kategorią w klasyfikacji MNiSW. Kierunki Budownictwo, Architektura i Urbanistyka oraz Inżynieria Środowiska mają akredytację państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Dyscypliny naukowe, w których kształceni są studenci Wydziału, ściśle odpowiadają priorytetom wskazanym przez MNiSW.

Od roku 1995 Wydział prowadzi też studia doktoranckie, obecnie w dwóch dyscyplinach naukowych.

Wydział aktywnie rozwija współpracę międzynarodową, zarówno naukową, jak i dydaktyczną. W ubiegłych 3 latach realizowano współpracę bilateralną z ponad 30 uczelniami z Europy, Ameryki Północnej i Azji. W ramach programu Socrates/Erasmus corocznie ponad 60 studentów i około 20 pracowników przebywa na uczelniach zagranicznych. Wydział kreuje też własne międzynarodowe działania dydaktyczne. Są to przede wszystkim warsztaty i seminaria, prowadzone przez gości z zagranicy.

Wydział dysponuje dwoma akredytowanymi laboratoriami badawczymi: Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, notyfikacja Unii Europejskiej ; Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego oraz dwoma laboratoriami badawczymi o znaczeniu regionalnym: Laboratorium Mechaniki Gruntów i Drogownictwa oraz Laboratorium Inżynierii i Ochrony Środowiska.
Wyposażenie badawcze laboratoriów jest systematycznie modernizowane i poszerzane, dzięki dotacjom z KBN, własnym środkom, uzyskiwanym m.in. ze współpracy z przemysłem oraz ostatnio z dotacji unijnych. Wydział systematycznie modernizuje i wyposaża pracownie dydaktyczne w sprzęt audiowizualny, modernizowane i wyposażane są także pracownie komputerowe.

 

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.