II edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił w tym roku II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili swoją pracę magisterską w roku akademickim 2012/2013. Celem konkursu jest wyłonienie tych prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska, które okażą się najbardziej wartościowe pod względem zarówno naukowym jak i praktycznym oraz nagrodzenie autorów tych prac.

Konkurs został ogłoszony w trzech kategoriach:

· nauki ekonomiczno-społeczne,

· nauki przyrodnicze,

· nauki techniczne.

Regulamin konkursu dopuszcza zgłaszanie prac, które obejmują następujące działy tematyczne:

· budownictwo pasywne i odnawialne źródła energii,

· gospodarka odpadami,

· ochrona obiektów cennych przyrodniczo i planowanie przestrzenne,

· Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audyt (EMAS), systemy zarządzania środowiskowego.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 60.000 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 25 października 2013 r.

II edycja konkursu "Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo"


Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konkursu
"Przyszłość dróg zależy od Ciebie - nie myśl szablonowo"
XX Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
AUTOSTRADA-POLSKA
Kielce, 15 maja 2014 r.


Sukces pierwszej edycji utwierdził nas w przekonaniu, że doświadczenie firm i świeże spojrzenie studentów na materiały drogowe, które już funkcjonują na polskim rynku może stać się początkiem Wielkich Pomysłów.
Przygotowując się do organizacji tego konkursu przede wszystkim chcieliśmy, aby środowiska drogowe rozpoczęły między sobą dialog.
Dzięki tak prostej formule, jak konkurs, nasze zamierzenia się spełniły. Studenci przygotowując swoje projekty mogli korzystać z wieloletniego doświadczenia firm, firmy natomiast nauczyły się, że wszystkie produkty można wykorzystać w różnorodny sposób, wystarczy zapomnieć o ograniczeniach.
W poprzedniej edycji Komisja Konkursowa w składzie: prof. Leszek Rafalski - przewodniczący Komisji, Dyrektor IBDiM, Wacław Michalski - Dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA, Janusz Bohatkiewicz - Prezes Zarządu firmy EKKOM, Tomasz Zambrzycki - Quest Change Managers, Liliana Chołuj - organizatorka i pomysłodawczyni konkursu, przyznała pierwszą nagrodę zespołowi z Politechniki Białostockiej, który pracował z produktem firmy Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych.
W tym roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie, którego finał zostanie rozstrzygnięty podczas XX Międzynarodowych Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach.
Konkurs kierujemy do firm, którym zależy na nieustannym kształtowaniu pozytywnego wizerunku w oczach klientów. Udział w tego typu projektach wpływa na rozpoznawalność marki poprzez promowanie jej w mediach branżowych, portalach społecznościowych, kołach naukowych. Firma, która zgłosi swój udział do konkursu, potwierdza tym samym nie tylko swój profesjonalizm i zaangażowanie w rynek branżowy, lecz również wyjątkową otwartość na pracę zespołową, gdzie każda zainteresowana osoba ma wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.
Celem konkursu jest aktywizacja studentów w działalność rozwojową skutkującą opracowaniem nowych technologii w branży drogowej. Zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem nietuzinkowych rozwiązań i zastosowań znanych produktów. Ideą konkursu jest także przybliżenie studentom rynku pracy poprzez przedstawienie im największych firm w branży drogowej i zaprezentowanie ich produktów.
Konkurs polega na nowym zastosowaniu i nowatorskim spojrzeniu na produkty już funkcjonujące na rynku branży drogowej. Skierowany jest do firm poszukujących nowatorskich rozwiązań i zaangażowanych w rozwój nie tylko własnej firmy, ale także rozwój środowiska drogowego.
Zespołom studentów, składających się z 2-4 osób, w wyniku losowania zostaną przydzielone produkty firm z niżej podanych działów:
- asfalt
- kruszywo, żwir, grys, cement, mączka wapienna itp.
- materiały prefabrykowane
- materiały z recyklingu
- produkty inne
Oceniając projekty Komisja Konkursowa będzie premiować strategię rozwoju i szansę powodzenia przedsięwzięcia, ważnym punktem będzie również ocena strony ekonomicznej, innowacyjność, zaspokojenie potrzeb rynkowych, a także forma prezentacji. Dodatkowe punkty przyznawane będą za wdrożenie rozwiązań ekologicznych.
Poprzez ten konkurs chcemy nawiązać dialog pomiędzy młodymi ludźmi, kończącymi studia i rozpoczynającymi karierę zawodową a firmami, którym zależy na produktach wysokiej jakości, konkurencyjności i innowacyjnym rozwiązaniom. Chcemy, aby te dwa światy otworzyły się na siebie i ujrzały w sobie godnych do rozmów partnerów.

Konkurs jest również pretekstem do rozpoczęcia współpracy środowisk akademickich z firmami zajmującymi się szeroko rozumianym budownictwem drogowym, kołowym i kolejowym. Wierzymy, że wiedza teoretyczna ciągle ulepszana i aktualizowana o nowe rozwiązania technologiczne w powiązaniu z wysoką jakością usług, profesjonalizmem i zaangażowaniem firm w kolejne projekty zmieni oblicze branży drogowej w Polsce.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.