Remont

Prace montażowo-instalacyjne w budynku Architektury B6

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 10.02.2020r. do 31.03.2020r w budynku i na dachu Architektury będą
przeprowadzane prace budowlane związane z montażem instalacji radiokomunikacyjnej 5G wraz z urządzeniami zasilającymi.


Za utrudnienia spowodowane pracami budowlanymi bardzo przepraszamy.

2020 KONKURSY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS INŻYNIERSKI DLA STUDENTÓW

PERI: XIII Międzynarodowy konkurs inżynierski dla studentów, edycja 2020 – 2021
Praktyczne doświadczenie dla przyszłości zawodowej

Już po raz trzynasty PERI oferuje wszystkim uczniom i studentom budownictwa możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym ćwiczeniu/konkursie budowlanym.
Konkurs przygotowuje uczestników do zadań, jakie mogą ich spotkać w przyszłości zawodowej. Praca nad prawdziwym projektem budowlanym pogłębi i ugruntuje wiedzę teoretyczną. Częścią ćwiczenia będzie również korzystanie z popularnego oprogramowania PERI CAD.
Konkurs może być realizowany w grupach do 5 osób. Praca, ma być zgłoszona w języku niemieckim lub angielskim, nie może przekraczać 100 stron zawierających wszystkie plany i układy graficzne.
Przesłane prace będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody PERI. Całkowity fundusz nagród wynosi ponad 20 000 euro! Autorzy pięciu najlepszych prac zostaną zaproszeni do siedziby PERI w Weissenhorn w listopadzie 2021 r. na etap końcowy.
Więcej na ten temat: https://www.peri.com/en/knowledge/construction-exercise.html
III edycja (2019-2020) Konkursu dla Młodych Inżynierów przygotowano zadanie inżynierskie: „Wyzwanie Młodego Inżyniera”.

Projekt koncepcyjny stanowiący dla autora (autorów) wyzwanie i będący autorską propozycją rozwiązania zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego.
Zakres projektu:  Autorska odpowiedź młodego inżyniera będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie.
Powinna być zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

Niestety termin składania prac już minął, ale warto od dziś śledzić na stronie Bulidera Polska harmonogram szkoleń i konkursów dla młodych inżynierów: http://builder4future.pl/2019/10/03/farko-partnerem-projektu-made-in-malopolska/
VII edycja (2019-2020) Konkursu dla Młodych Architektów przygotowano dwa zadania: zadanie wspólne architektoniczno-inżynierskie „Projekt, który łączy. Łączy nas kolej” i zadanie architektoniczne: „Wyzwanie Młodego Architekta”.

ZADANIE WSPÓLNE ARCHITEKTONICZNO–INŻYNIERSKIE -  Zadanie wspólne dla młodych architektów i inżynierów budownictwa różnych specjalności: architektów, konstruktorów, instalatorów, inżynierów kolejnictwa.
Minimalny skład zespołu to 2 osoby: architekt i inżynier budownictwa. Maksymalnie 5 osób.
Temat zadania: Przystanek kolejowy na dziś i na jutro (przystanek kolejowy z budynkiem dworca i infrastrukturą w małej miejscowości)

Niestety termin składania prac już minął, ale warto od dziś śledzić na stronie Bulidera Polska harmonogram szkoleń i konkursów dla młodych architektów: http://builder4future.pl/2019/10/03/kompletny-dach-ruukki-hyygge-bezpieczenstwo-na-lata/

2020 Nagroda Ministra Rozwoju

Nagroda Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury
i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki, Wydziału BAiIŚ Politechniki Łódzkiej – dr inż. arch.  Aneta Tomczak i dr inż. arch. Robert Warsza razem z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, otrzymali Nagrodę Główną Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Nagrodę przyznano za opracowane i wdrożone w życie projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonane dla obszaru Posiadeł Wodno - Fabrycznych - kolebki XIX wiecznej Łodzi przemysłowej. W planach wprowadzono oryginalne rozwiązania ściśle dopasowane do specyfiki terenu, wykorzystujące kulturowy i przyrodniczy potencjał miejsca. Prace projektowe poprzedzone były szczegółową inwentaryzacją, waloryzacją elementów dziedzictwa przemysłowego i przyrodniczego oraz badaniami wartości zachowanych w strukturze miasta. Dzięki podjęciu prac planistycznych dla całego obszaru Posiadeł Wodno - Fabrycznych, przyjęte rozwiązania miały charakter systemowy i pionierski. Stanowią one pierwsze, tak szczegółowe współczesne opracowania planistyczne kształtujące podstawy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzające zasady zagospodarowania przestrzennego.

2020 Biblioteka

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z nowymi książkami, zakupionymi do Biblioteki Budownictwa i Architektury im. Jerzego Samujłły. Wykaz nowości jest aktualizowany na początku każdego kwartału bieżącego roku. Zapraszamy do odwiedzania BBiA codziennie w godz. 9.00-17.00 oraz w soboty zjazdowe.

Nowości w Bibliotece Budownictwa i Architektury

2020 STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

To już XIV edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Zapraszamy studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej do udziału w konkursie. Termin składania dokumentów mija 10 lutego.

Konkurs skierowany jest do:

  • studenów I i II stopnia,
  • absolwentów, którzy ukończyli studia po 1.10.2019r. tj. w roku akademickim 2019/20, ale przed 10.02.2020 r. i uzyskali z pracy dyplomowej ocenę co najmniej 4,5.

W konkursie mogą brać udział osoby, których siedziba uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego.

 

więcej informacji i załączniki na stronie: link

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.