BiK Edu

 

 

 

 

Informujemy aktywnych studentów, iż od kwietnia br.  jest dostępny bezpłatny program BiK Edu, który w znaczny sposób przyspiesza wykonywanie prac konstrukcyjnych oraz rozszerza możliwości systemu CAD. Program jest nakładką branżową współpracującą z AutoCADem 2016/2015.

Wersja BiK Edu przeznaczona jest do celów edukacyjnych dla studentów jako pomoc przy wykonywaniu projektów w trakcie roku akademickiego w pierwszych latach studiów oraz przy pisaniu pracy dyplomowej/ magisterskiej z zakresu konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami pobrania wersji BiK Edu. www.bikedu.pl

 

 

 

 

 

2016 GUESSS

Weź udział w międzynarodowym badaniu przedsiębiorczości „GUESSS” na Politechnice Łódzkiej!
Pobijmy rekord z 2013 roku!

 

Politechnika Łódzka kolejny raz włączyła się do światowego projektu GUESSS, którego celem jest odkrywanie i pielęgnowanie ducha przedsiębiorczości wśród studentów. Badanie polega na wypełnieniu krótkiej ankiety on-line. Aby przejść do badania wejdź na stronę: http://www.ibrpolska.pl/badanie-guesss/

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Rozwoju RP, a wśród studentów, którzy wezmą udział w GUESSS zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. GUESSS (Global University EntrepreneurialSpiritStudents’ Survey) to międzynarodowy projekt badawczy, który realizowany jest co dwa lata, począwszy od 2003 roku. W poprzedniej edycji (2013) udział wzięło ponad 109 000 studentów z 759 uczelni z 34 krajów na świecie. Wszyscy wypełnili identyczną, anonimową ankietę.

W  gronie państw uczestniczących w poprzedniej edycji projektu była również Polska. Wówczas przebadano ok. 12 000 studentów z 36 uczelni. Politechnika Łódzka osiągnęła wówczas najlepszy wynik z całej Polski – w badaniu wzięło udział 1108 studentów (niemal 10% całej próby)!!!

W tym roku pytania o przyszłość, karierę, predyspozycje do przedsiębiorczości, czy ocenę warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości panujących na uczelni, zostaną skierowane do studentów pochodzących z ponad 50 polskich szkół wyższych.

Koordynatorem badania GUESSS jest Uniwersytet St. Gallen w Szwajcarii, natomiast w Polsce funkcję tę sprawuje Instytut Biznesu Rodzinnego. Na Politechnice Łódzkiej rolę organizatora badania pełni Koło Naukowe LBT "Ludzie - Biznes - Technologie" działające na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w badaniu!
Dr hab. inż. Marek Matejun

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
Koordynator akademicki projektu GUESSS na Politechnice Łódzkiej

 

 

Workcamp 2

Członkowie Koła Młodej Kadry PZITB oddział Łódź już po raz drugi podejmują wyzwanie wyremontowania placówki pożytku publicznego w ramach projektu Workcamp. W te wakacje studenci i absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej przy współpracy z wolontariuszami z całej Polski planują poprawić warunki życia dzieciakom z Domu Dziecka nr 10 w Łodzi przy ul. Nawrot 31. Placówka ta została wytypowana spośród ponad dwudziestu, które zgłosiły się z prośbą o pomoc. Prace remontowe obejmować będą 16 pomieszczeń o łącznej powierzchni blisko 250m2, w zakresie:

  • remontu łazienki (reprofilacja spadku podłogi, położenie płytek),
  • wymiany kabin prysznicowych,
  • montażu wentylacji mechanicznej,
  • odświeżenia ścian i sufitów (usunięcie pleśni, uzupełnienie zniszczonych tynków, oczyszczenie powierzchni),
  • prac malarskich,
  • napraw spękań na połączeniach płyt g-k,
  • wymiany łóżek dla mieszkańców placówki.

Podstawowym filarem tegorocznego budżetu jest finansowanie społeczne, dzięki ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy. Swoją cegiełkę może zakupić każdy dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu. Będziemy ogromnie wdzięczni za każde wsparcie!

https://polakpotrafi.pl/projekt/workcamp-o

Ekologiczny magister i doktor

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 21 kwietnia 2016 r. po raz kolejny ogłosił Konkurs "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich  z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Każda edycja Konkursu spotykała się z dużym zainteresowaniem. W związku z tym Zarząd WFOŚiGW w Łodzi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk akademickich z terenu województwa łódzkiego, postanowił ogłosić ten Konkurs kolejny raz.

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:

1.Ekologiczny magister,

2.Ekologiczny doktor.

Do Konkursu mogą przystąpić:

1. Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2015/2016 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

1.1. Konkurs, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, ogłaszany jest w następujących podkategoriach:

a) Nauki ekonomiczno-społeczne,

b) Nauki przyrodnicze,

c) Nauki techniczne.

1.2. Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:

a) technologie zagospodarowania odpadów komunalnych / rekultywacji składowisk,

b) lokalne formy ochrony przyrody / lokalna bioróżnorodność,

c) poprawa jakości powietrza w miastach (przeciwdziałanie niskiej emisji),

d) rozwój technologii związanej z OZE.

2. Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2015/2016 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania w tym Konkursie wynosi 82.500 zł (w kategorii Ekologiczny magister przewiduje się 12 nagród po 5.000 zł, a w kategorii Ekologiczny doktor 3 nagrody po 7.500 zł).

Zgłoszenia należy dostarczyć do 21 października 2016 r. do siedziby Funduszu, więcej informacji na www.zainwestujwekologie.pl

plakat

2016 Młodzi w Łodzi

Copyright © Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Ten serwis używa plików cookies. Niektóre z plików cookie są niezbędne do prawidłowego działania tego serwisu i już mogły zostać zapisane w folderze przeglądarki. Mogą Państwo je zablokować lub usunąć, jednak część witryny może przestać działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Politykę plików cookies.

Akceptuję pliki cookies.