Architecture and Urban Planning Discipline Council

Head of Discipline:

Prof.  Marek Pabich, Assoc. Prof. Eng. Arch

Members:

Assoc. Prof. Eng. Arch.  Bartosz Hunger, TUL Prof. – deputy head of discipline

Dr Eng. Arch.  Joanna Borowczyk

Dr Eng. Arch.  Blazej Ciarkowski

Dr Eng. Arch.  Adriana Cieślak-Arkuszewska

Dr Eng. Arch.  Maria Dankowska

Dr Eng. Arch.  Tomasz Grzelakowski

Assoc. Prof. Eng. Arch.  Małgorzata Hanzl

Dr Eng. Arch.  Katarzyna Janicka-Świerguła

Dr Eng. Arch.  Joanna Matuszewska

Assoc. Prof. Eng. Arch.  Jan Salm, TUL Prof.

Dr Eng. Arch.  Aleksander Serafin

Prof.  Bolesław Stelmach, Assoc. Prof. Eng. Arch.

Dr Eng. Arch.  Aneta Tomczak

Assoc. Prof. Eng. Arch.  Anetta Kępczyńska-Walczak, TUL Prof.

Assoc. Prof. Eng. Arch.  Jacek Wesołowski, TUL Prof.

Dr Eng. Arch.  Włodzimierz Witkowski

Assoc. Prof. Artur Zaguła, TUL Prof.

Strona dziala - zabbix