Baza dydaktyczna

Sale wykładowe i wykładowo-seminaryjne

Image

Lp.

Typ sali

Powierzchnia, m2

Liczba miejsc

1.

Aule B-10; B-11; B-12 w budynku B7

118; 186; 118

110; 120; 110

2.

Audytoria – 24 sale w budynku B7

40 – 80; łącznie 1280

łącznie 680

3.

Audytoria – 5 sal w budynku B6

80; łącznie 400

łącznie 300

Laboratoria i pracownie w budynku B7

Image

Lp.

Nazwa

Powierzchnia, m2

Liczba stanowisk

1.

Laboratoria komputerowe – 9 pracowni w budynku (B7)

łącznie ok. 400

po 15,

łącznie 135

2.

Laboratorium  wytrzymałości materiałów (B7)

94

15

3.

Laboratorium kompozytów cementowych (s. 123, B7)

63

3

4.

Laboratorium fizyki budowli (s.119, s.012 - B7)

77; 14

3 stanowiska laboratoryjne;

2 badawcze

5.

Laboratorium fizyki materiałów (s.125 - B7)

52

8 stanowisk komputerowych

6.

Laboratorium materiałów bud. (s.10, s.023, s.019 - B7)

50; 92; 57

5

7.

Laboratorium kompozytów cementowych (s.8, s.041; s.028 - B7)

12,9; 11,5; 11,8

2 stanowiska laboratoryjne,

3 badawcze

8.

Laboratorium badawcze oświetlenia (s.331 - B7)

40

2 stanowiska badawcze

9.

Laboratorium dydaktyczne geologiczne (s.227 - B7)

56

20

10.

Laboratorium dydaktyczne mechaniki gruntów (s.9 - B7)

57

16

11.

Pracownia odnawialnych źródeł energii (s.254 - B7)

40

5

12.

Laboratorium mechaniki płynów (s.08 - B7)

100

17

13.

Hala wytrzymałościowa (B7)

500

12

 

Laboratoria i pracownie w budynkach B6 i B16

Image

Lp.

Nazwa

Powierzchnia, m2

Liczba stanowisk

1.

Pracownia rysunku (B6)

2x90 (razem 180)

50

2.

Pracownia malarstwa (B6)

90

20

3.

Pracownia rzeźby (B16)

200

24

4.

Atelier fotograficzne z (B6)

72

60

5.

Ciemnia fotograficzna (B6)

40

12

6.

Pracownia komputerowa (B6)

72

16+ 1 dla nauczyciela

7.

Modelarnia (B16)

60

20

 

 

Strona dziala - zabbix