Administracja

Kierownik Administracyjny

mgr Joanna Konca
tel. 42 631 35 05

joanna.konca@p.lodz.pl
(I piętro, pokój 108)

Biuro Dziekana

mgr Anna Łączyńska
tel.42  631 35 00
tel. 42 631 35 01
fax. 42 631 35 02

deanarch@adm.p.lodz.pl
(I piętro, pokój 105)

Zamówienia Publiczne

mgr Beata Wojciechowska-Cholewa
tel. 42 631 29 30
fax. 42 631 35 02

beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl
(I piętro, pokój 110)

Studia Doktoranckie i Doktoraty

mgr inż. Błażej Gajda
tel. 42 631 29 30

blazej.gajda@p.lodz.pl
(I piętro, pokój 110)

Realizacja projektów

mgr Anna Ściborowska
tel. 42 631 29 30

anna.sciborowska@p.lodz.pl
(I piętro, pokój 110)

Informatyk

inż. Zbigniew Augustyniak
tel. 42 631 35 06

zbigniew.augustyniak@p.lodz.pl
(parter, pokój 2)

Strona dziala - zabbix