Współpraca z biznesem

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska powołano Radę Naukowo-Gospodarczą (RNG), która zrzesza przedsiębiorstwa budowlane i firmy projektowe, czynnie działające nie tylko na rynku województwa łódzkiego, ale również firmy o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Członkami RNG są Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, zrzeszająca ponad 50 przedsiębiorstw budowlanych w rejonie łódzkim. Rada Naukowo-Gospodarcza jest swoistą platformą wymiany doświadczeń naukowych i zawodowych współpracujących ze sobą środowisk. Celem zasadniczym Rady Naukowo-Gospodarczej jest inicjowanie działań wspierających przedsięwzięcia budowlane, związanych z unowocześnieniem technologii, wyposażenia i organizacji działalności budowlanej oraz szeroko pojęta współpraca Uczelni ze środowiskiem gospodarczym. Zakres działań Rady Naukowo-Gospodarczej obejmuje następujące obszary:

1. Współudział firm w kształtowaniu sylwetki absolwenta Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska poprzez tworzenie programów studiów oraz wybór toku i sposobu kształcenia.

2. Wsparcie rzeczowe działań zmierzających do rozwoju Wydziału BAiIŚ (sponsorowanie konferencji, spotkań środowiska inżynierskiego).

3. Zgłaszanie przez członków RNG tematyki badawczo-rozwojowej do realizacji w ramach prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich, prowadzonych pod kierunkiem pracowników naukowych Wydziału.

4. Współpraca badawcza inicjowana przez środowisko gospodarcze z możliwością wykorzystania wysokiego potencjału merytorycznego i szerokiej bazy laboratoryjnej Uczelni.

5. Praktyki i staże studenckie w przedsiębiorstwach.

6. Pomoc Uczelni w rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych.

7. Transfer technologii i wdrożenia badań naukowych w realizacjach przemysłowych.

8. Różnorodne formy komercjalizacji wyników badań.

9. Zamawiane wykłady przedstawicieli przemysłu budowlanego dla studentów kierunku Budownictwa.

10. Propozycja praktycznych zajęć dla studentów prowadzonych przez przedsiębiorców na WBAiIŚ.

11. Tworzenie konsorcjów przy ubieganiu się o środki unijne.

12. Naukowe i logistyczne wsparcie wniosków w konkursach NCBiR, oraz Horyzont 2020.

13. Umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw budowlanych rozwoju zawodowego w formie kursów, studiów podyplomowych i studiów doktoranckich.

Spotkania RNG odbywają się dwa razy do roku i każdorazowo mają jakąś myśl przewodnią, przedstawioną w prezentacji rozpoczynającej spotkanie z przedsiębiorcami i gośćmi specjalnymi.

W skład Rady Naukowo Gospodarczej wchodzą między innymi niżej wymienione przedsiębiorstwa i podmioty:

 • MC‐Bauchemie Sp. z o.o. , ul. Ignacego Prądzyńskiego 20 63‐000 Środa Wielkopolska,
 • Budimex SA,  ul. Stawki 40 01‐040 Warszawa,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 52 90‐133 Łódź
 • Ocmer Sp. z o.o. , al. Kościuszki 80/82 90‐437 Łódź,
 • Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa , ul. Północna 39, 91‐425 Łódź,
 • INTERsoft sp. z o.o. , ul. Sienkiewicza 85/87 90‐057 Łódź,
 • ULMA Construction Polska S.A. , Koszajec 50 05‐840 Brwinów,
 • SKB Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Sucharskiego 49, 97‐500 Radomsko,
 • NIBCO Sp. z o.o. , ul. PKP 6, 92‐402 Łódź,
 • SKANSKA S.A. , ul. Srebrzyńska 14, 91‐074 Łódź,
 • Ceramika Tubądzin Sp. z o.o. , Tubądzin 31, 98‐285 Wróblew,
 • Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90‐562 Łódź,
 • Ceramika Paradyż Sp. z o.o. , ul. Ujezdzka 23, 97‐200 Tomaszów Mazowiecki,
 • Rockwool Polska Sp. z o.o. , ul. Kwiatowa 14, 66‐131 Cigacice/k. Zielonej Góry,
 • Budowa Sp. z o.o. , ul. Katarzynów 17, 99‐400 Łowicz,
 • IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO , al. Jerozolimskie 87, 02‐001 Warszawa,
 • SKANSKA S.A. , ul. Srebrzyńska 14, 91‐074 Łódź,
 • S&P Polska Sp. z o.o. , ul. Bydgoska 9, 82‐200 Malbork,
 • Wydział Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego , ul. Piotrkowska 104, 90‐926 Łódź,
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno‐Budowlane Zeptri‐Rembud Sp. z o.o. , ul. Wrześnieńska 83, 91‐043 Łódź,
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi , ul. Matejki 22/26, 90‐237 Łódź,
 • Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" S.A. , ul. Bratysławska 52, 94‐112 Łódź,
 • BuildDesk Polska , ul. Kwiatowa 14, 66‐131 Cigacice/k. Zielonej Góry,
 • Firma "Petecki" , ul. Rudzka 11/13, 93‐457 Łódź,
 • Atlas sp. j. , ul. Kilińskiego 2, 91‐421 Łódź,
 • Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" S.A. , ul. Bratysławska 52, 94‐112 Łódź,
 • Porr (Polska) S.A. , ul. Poleczki 35, 02‐822 Warszawa,
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego , ul. Krucza 38/42, 00‐926 Warszawa,
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno‐Produkcyjne "INKOM" Sp. z o.o. , ul. Pabianicka 67, 97‐400 Bełchatów,
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno‐Produkcyjne "INKOM" Sp. z o.o. , ul. Pabianicka 67, 97‐400 Bełchatów,
 • GO‐TRAKT BOGUSŁAW TURCZAK , ul. Marii Wedmanowej 8, 93‐228 Łódź,
 • Łódzka Okręgowa Izba Architektów , ul. Piotrkowska 165/169, 90‐447 Łódź,
 • IZODOM 2000 POLSKA spółka z o.o. , ul. Ceramiczna 2, 98‐220 Zduńska Wola,
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi , ul. Traugutta 25, 90‐113 Łódź,
 • BUD‐INŻ. Sp.z o.o. , ul. Łódzka 4/8, 95‐100 Zgierz,
 • Rex‐Bud Budownictwo Sp. z o.o. SKA , ul. Nieszawska 6/8, 93‐119 Łódź,
 • Mirbud, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice,
 • STRABAG Sp. z o.o. , ul. Wólczańska 178, 90‐530 Łódź,
 • MCKB , ul. Rogowska 3,  91‐519 Łódź
 • NOSTEEL Sp. z o.o. ul. Gościniec 158/2,  05-077 Warszawa
 • Remmers Polska Sp. z o.o. ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
 • Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. Mirosła 51, 64-850 Ujście
 • ComRebars Sp. z o.o. ul. E. Imieli 14, 41-605 Świętochłowice
 • MATBAU Robert Socha, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

 

Strona dziala - zabbix