RKS Architektura

Przewodniczący:

  • dr inż. arch. Marek Grymin, prof. uczelni

Członkowie:

  • dr inż. arch. Joanna Borowczyk - sekretarz Rady
  • dr hab. n.t. Artur Zaguła, prof. uczelni
  • dr hab. szt. inż. arch. Bartosz Hunger
  • dr inż. arch. Aneta Tomczak
  • dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski - opiekun programów wymiany międzynarodowej
  • dr inż. arch. Tomasz Krotowski
  • inż. arch. Milena Stefaniuk – przedstawicielka studentów

Strona dziala - zabbix