RKS Architektura

Przewodniczący:

dr inż. arch. Marek Grymin, prof. uczelni

Członkowie:

dr hab. inż. arch. Bartosz Hunger, prof. uczelni

dr hab. n.t. Artur Zaguła, prof. uczelni

dr inż. arch. Joanna Borowczyk

dr inż. arch. Adriana Cieślak - Arkuszewska

dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski - opiekun programów wymiany międzynarodowej

dr inż. arch. Tomasz Krotowski

Milena Stefaniuk – przedstawiciel studentów