Pełnomocnicy

Pełnomocnik Rektora ds. równości - Beata Matuszyńska

beata.matuszyńska@p.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów ze szkołami ponadgimnazjalnymi – dr inż. Michał Gołdyn

michal.goldyn@p.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. gospodarki odpadami – dr inż. Beata Mokrzycka-Wieteska

beata.mokrzycka-wieteska@p.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. edukacji normalizacyjnej – dr inż. Konrad Witczak

konrad.witczak@p.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. aktywnych metod nauczania – dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. uczelni

robert.cichowicz@p.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. remontowych - dr inż. Marek Sitnicki

marek.sitnicki@p.lodz.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni

jacek.szer@p.lodz.pl

 

Reprezentant Wydziału w Radzie ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie Okręgowej Izby Państwowej Inspekcji Pracy - dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni

jacek.szer@p.lodz.pl

 

Wydziałowy koordynator ds. osób niepełnosprawnych – Beata Matuszyńska

beata.matuszynska@p.lodz.pl

 

Wydziałowi pełnomocnicy ds. międzynarodowej wymiany studenckiej:

kierunek Inżynieria Środowiska, Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska, Inżynieria Środowiska w Budownictwie:

- dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. uczelni

robert.cichowicz@p.lodz.pl

kierunek Planowanie Przestrzenne:

- dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik

sylwia.krzysztofik@p.lodz.pl

kierunek Architektura:

- dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski

tomasz.grzelakowski@p.lodz.pl

kierunek Budownictwo:

- dr inż. Martyna Rabenda

martyna.rabenda@p.lodz.pl

- dr inż. Marek Wojciechowski

marek.wojciechowski.1@p.lodz.pl

 

Wydziałowy Przedstawiciel Rady Bibliotecznej – dr hab. Katarzyna Klemm, prof. uczelni

katarzyna.klemm@p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix