RDN Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

Kierownik Dyscypliny:

prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin – zastępca Kierownika Dyscypliny

dr hab. inż. Agnieszka Brzezińska, prof. uczelni

dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. uczelni

dr hab. inż. Łukasz Domagalski

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak

dr hab. n.t. Katarzyna Klemm, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Marcin Koniorczyk

prof. dr hab. inż. Renata Kotynia

prof. dr hab. inż. Marek Lefik

prof. dr hab. Inż. Ewa Liwarska-Bizukojc

dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Grażyna Sakson-Sysiak, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Tadeusz Urban

dr hab. inż. Artur Wirowski

Strona dziala - zabbix