RKS Inżynieria Środowiska w Budownictwie

Przewodniczący:

dr Dorota Gryglik

Członkowie:

dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. uczelni - opiekun programów wymiany międzynarodowej

dr hab. inż. Grażyna Sakson-Sysiak, prof. uczelni

dr inż. Maciej Grzywacz, prof. uczelni - opiekun praktyk zawodowych

dr inż. Tomasz Adamiak

dr inż. Beata Mokrzycka-Wieteska

inż. Eliza Szczepaniak – przedstawicielka studentów

Strona dziala - zabbix