RKS Planowanie Przestrzenne

Przewodniczący:

dr hab. Katarzyna Klemm, prof. uczelni

Członkowie:

dr hab. Ewa Klima, prof. uczelni

dr inż. Ewa Badowska

dr inż. Anna Hummel - opiekun praktyk zawodowych

dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik

dr inż. arch. Aneta Tomczak

mgr inż. Anna Bochenek

Wiktoria Dobrowolska – przedstawiciel studentów

Strona dziala - zabbix