RKS Budownictwo

Przewodniczący:

dr hab. inż. Artur Wirowski

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Renata Kotynia

dr inż. Łukasz Krawczyk – opiekun praktyk zawodowych

dr inż. Ewelina Kubacka

dr inż. Jakub Miszczak, prof. uczelni

dr inż. Marek Wojciechowski – opiekun programów wymiany międzynarodowej

dr inż. Paulina Zimnicka

Paulina Kaszubska – przedstawiciel studentów