Egzamin kompetencyjny

Egzamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/20

Regulamin egzaminu kompetencyjnego

Zakresy tematyczne egzaminu kompetencyjnego:

architektura - studia 1 stopnia

architektura - studia 2 stopnia

budownictwo - studia 1 stopnia

budownictwo - studia 2 stopnia

planowanie przestrzenne - studia 1 stopnia

planowanie przestrzenne - studia 2 stopnia

sieci i instalacje w inżynierii środowiska - studia 1 stopnia

sieci i instalacje w inżynierii środowiska - studia 2 stopnia

 

Strona dziala - zabbix