Nagrody i wyróżnienia

Nagrody w XXIII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 r.

W konkursie wyróżnionych zostało 5 absolwentów i 2 pracowników #PŁ w tym 3 absolwentów z naszego Wydziału

Laureatami zostali:

mgr inż. arch. Justyna Zaręba  za pracę magisterską: „Adaptacja fabryki K. Bennicha w Łodzi”;

mgr inż. arch. Martyna Turowiecka za pracę magisterską: „Centrum Sztuk Wizualnych na łódzkim Księżym Młynie jako przestrzeń działań twórczych”;

inż. Wojciech Dolecki za pracę inżynierską: „Projekt rewaloryzacji Placu 4 Czerwca 1989 roku w Łodzi”.

Wyróżnienie w konkursie "INNOWACJA BRANŻY KOMPOZYTOWEJ 2022" w kategorii Technologia

Nagrody Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, czerwiec 2022

W dniu 01 czerwca 2022 r. został rozstrzygnięty konkurs w ramach Dorocznej Nagrody Honorowej Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, wykonane w roku akademickim 2020/2021.  

W KATEGORII: PRACE DRUGIEGO STOPNIA Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

przyznała doroczną Nagrodę Honorową Łódzkiego Oddziału TUP dla:

Pana Rafała Purzyńskiego, studenta kierunku gospodarka przestrzenna

za pracę pt.: „A maximis ad minima. Rewitalizacja małego miasta na przykładzie Wielunia” 

wykonaną pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Adriany Cieślak-Arkuszewskiej 

Komisja przyznała także wyróżnienie dla:

Pani Patrycji Stelmach

za pracę pt.: „Ekologiczne farmy miejskie” 

wykonaną pod kierunkiem Pani dr hab. inż. arch. Małgorzaty Hanzl 

W KATEGORII: PRACE PIERWSZEGO STOPNIA Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

przyznała doroczną Nagrodę Honorową Łódzkiego Oddziału TUP dla:

Pana Wojciecha Doleckiego, studenta kierunku gospodarka przestrzenna

za pracę pt.: „Projekt rewaloryzacji Placu 4 czerwca 1989 roku w Łodzi” 

wykonaną pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Sylwii Krzysztofik 

Komisja przyznała także 2 wyróżnienia dla:

Pani Oktawi Kaczmarek, studentki kierunku gospodarka przestrzenna

za pracę pt.: „Rola zieleni w procesie rewitalizacji centrum Łodzi” 

wykonaną pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Sylwii Krzysztofik 

Pani Dominiki Sapińskiej

za pracę pt.: „Brzeziny ponownie uszyte – rewaloryzacja w centrum miasta krawców” 

wykonaną pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Anety Tomczak

Nagrody w konkursie Ministra, Rozwoju, Pracy i Technologii, grudzień 2021

Nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją czasopisma
„Inżynieria i Budownictwo” w roku 2020

Rozstrzygnięto dwudziesty szósty coroczny konkurs autorski dotyczący artykułów opublikowanych na łamach czasopisma „Inżynieria i Budownictwo”. Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB oraz Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa” przyznała w nim nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją w roku 2020. Wśród laureatów są również nasi pracownicy.

Nagrodzeni zostali:

  • Dr inż. Michał Gołdyn, który otrzymał II nagrodę przyznaną przez Radę Programową Czasopism i Wydawnictw PZITB za artykuł „O projektowaniu styków między betonami układanymi w różnym czasie” (nr 7/2020)
  • Dr inż. Przemysław Bodzakktóry otrzymał nagrodę przyznaną przez Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa” za artykuł: „O wzmacnianiu konstrukcji żelbetowych materiałami stalowymi i kompozytowymi” (nr 8/2020)

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2020/2021

 W dniu 22 lutego 2021 roku została ogłoszona lista laureatów Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Mamy przyjemność poinformować, iż Pani Magdalena Śmiałkowska znalazła się na tej liście. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 Link do wydarzenia: 

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego dla pracowników WBAiIŚ

W dniu 17 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nagrodzona została praca habilitacyjna dr hab. inż. arch. Małgorzaty Hanzl z Instytutu Architektury i Urbanistyki pt. Morphological analysis of urban structures - the cultural approach. Case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships” (Analiza morfologiczna struktur miejskich w ujęciu kulturowym. Studium przypadku społeczności żydowskich w województwach łódzkim i mazowieckim).

Nagrodzona została również rozprawa doktorska dr inż. arch. Wiktora Wróblewskiego
z Instytutu Architektury i Urbanistyki pt. „Możliwość tymczasowego zagospodarowania ‘pustek miejskich’”, której promotorem był dr hab. inż. arch. Bartosz Walczak, prof. PŁ.

Link do oficjalnego podsumowania konkursu:

Wyróżnienie I stopnia w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU – edycja 2020

Nasza absolwentka, arch. Anna Jaruga-Rozdolska, otrzymała wyróżnienie pierwszego stopnia w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU – edycja 2020 za pracę dyplomową „Ośrodek badawczy w Wadi Rum w Jordanii”.

Promotorem pracy dyplomowej był dr inż. arch. Tomasz Krotowski

Praca została wyróżniona„ze względu na wyjątkowe interdyscyplinarne studium, połączenie wiedzy z dwóch dziedzin: astronomii i architektury oraz rezultat w postaci funkcjonalnego obiektu technologicznego o dojrzałej, pięknej formie architektonicznej. Śmiałość sięgania aż do gwiazd we wrażliwy sposób realizowana jest przez dyskretne ślady na piasku pustyni” 

Link do oficjalnego podsumowania konkursu:

Projekt "PolyCoat - powłoki polimocznikowe" wyróżniony w konkursie "Mam Pomysł na Startup"

W dniu 16 października 2020 r. podczas Gali Finałowej Konkursu "Mam Pomysł na Startup", Zespół "PolyCoat - powłoki polimocznikowe" znalazł się wśród 17 wyróżnionych projektów, otrzymując nagrodę finansową na dalszą działalność rozwojową pomysłu.

Skład zespołu:

mgr inż. Artur Matusiak - uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, inżynier budownictwa, kierownik budowy z 4 letnim doświadczeniem w zawodzie;

dr hab. inż. Jacek Szafran - pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska PŁ, inżynier budownictwa, projektant z ponad 17 letnim doświadczeniem w zawodzie;

W ramach Konkursu zespół został uzupełniony o wsparcie Mentora - absolwenta chemii przemysłowej w Padwie – specjalistę w zakresie polimerów przemysłowych oraz projektów badawczo-rozwojowych, tworząc ostatecznie międzynarodowy zespół, który przez ponad pół roku współpracował dla osiągnięcia jak najlepszych wyników w Konkursie.

Projekt "PolyCoat - powłoki polimocznikowe", to projekt badawczo-rozwojowy (realizowany w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej), obejmujący zastosowanie systemów polimocznikowych w zakresie poprawy wytrzymałości i trwałości elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie.

Link do oficjalnego podsumowania konkursu:

Strona dziala - zabbix