Mobilność studencka - Erasmus+

INFORMACJE OGÓLNE

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Architektura:

dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski

tomasz.grzelakowski@p.lodz.pl

Budownictwo:

dr inż. Martyna Rabenda

martyna.rabenda@p.lodz.pl

dr inż. Marek Wojciechowski

marek.wojciechowski.1@p.lodz.pl

Inżynieria Środowiska/Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska/Inżynieria Środowiska w Budownictwie:

dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. uczelni

robert.cichowicz@p.lodz.pl

Planowanie Przestrzenne:

dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik

sylwia.krzysztofik@p.lodz.pl

 

Strona dziala - zabbix