Plany zajęć w semestrze letnim 2021/22

UWAGA:

Niżej zamieszczone plany zajęć mogą ulec zmianie po rozliczeniu sesji semestru zimowego 2021/2022

ARCHITEKTURA

Architektura - I stopień semestr 2 - język polski

Architektura - I stopień semestr 2 - język angielski

Architektura - I stopień semestr 4 - język polski

Architektura - I stopień semestr 4 - język angielski

Architektura - I stopień semestr 6 - język polski

Architektura - I stopień semestr 6 - język angielski

Architektura - I stopień semestr 8 

Architektura - II stopień semestr 2 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Architektura wnętrz -  I stopień semestr 8 

BUDOWNICTWO

Budownictwo - stacjonarne I stopień semestr 2

Budownictwo - stacjonarne I stopień semestr 4

Budownictwo - stacjonarne I stopień semestr 6

Budownictwo - stacjonarne II stopień semestr 2

Budownictwo - niestacjonarne I stopień semestr 2 

Budownictwo - niestacjonarne I stopień semestr 4

Budownictwo - niestacjonarne I stopień semestr 6

Budownictwo - niestacjonarne I stopień semestr 8

Budownictwo - niestacjonarne II stopień semestr 2 

Budownictwo - niestacjonarne II stopień semestr 4

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

Inżynieria środowiska - stacjonarne I stopień semestr 8

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Inżynieria środowiska w budownictwie - stacjonarne I stopień semestr 2 

Inżynieria środowiska w budownictwie - stacjonarne II stopień semestr 1

Inżynieria środowiska w budownictwie - niestacjonarne II stopień semestr 2 

SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska - stacjonarne I stopień semestr 4

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska - stacjonarne I stopień semestr 6

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska - niestacjonarne I stopień semestr 4

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska - niestacjonarne I stopień semestr 6 

Sieci i instalacje w inżynierii środowiska - niestacjonarne II stopień semestr 4

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne - I stopień semestr 2

Planowanie przestrzenne - I stopień semestr 4

Planowanie przestrzenne - I stopień semestr 6

Planowanie przestrzenne - II stopień semestr 2

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gospodarka przestrzenna - I stopień semestr 8