RDN Inżynieria Lądowa i Transport

Kierownik Dyscypliny:

prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin – zastępca Kierownika Dyscypliny

dr hab. inż. Agnieszka Brzezińska, prof. uczelni

dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. uczelni

dr hab. inż. Łukasz Domagalski

dr hab. inż. Jerzy Goczek

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak

dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, prof. uczelni

dr hab. n.t. Katarzyna Klemm, prof. uczelni

dr hab. inż. Marcin Koniorczyk, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Renata Kotynia

prof. dr hab. inż. Marek Lefik

prof. dr hab. Inż. Ewa Liwarska-Bizukojc

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak

dr hab. inż. Grażyna Sakson-Sysiak, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. uczelni

dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Tadeusz Urban

prof. dr hab. inż. Zdzisław Więckowski

dr hab. inż. Artur Wirowski