Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów kierunków "Inżynieria Środowiska w Budownictwie" i "Sieci i Instalacje w Inżynierii Środowiska"

Data dodania 10/05/2023 - 21:17
Kategorie

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Image

Miło nam poinformować o konkursie na najlepszą pracę dyplomową, który organizowany jest w ramach IV Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w Inżynierii Środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować:

  • gazownictwo,
  • wodociągi i kanalizację,
  • ciepłownictwo,
  • ogrzewnictwo,
  • wentylację i klimatyzację,
  • oczyszczanie miast i osiedli,
  • gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo,
  • ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
  • urbanistykę podziemną,
  • dziedziny pokrewne.


Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://warsztaty.pzits.pl/konkurs-2023/.

Strona dziala - zabbix