Rada PŁ do spraw Stopni Naukowych

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach
inżynieria lądowa, geodezja i transport oraz architektura i urbanistyka

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin.
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Marek Pabich.

Członkowie:

  1. prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak;
  2. prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński;
  3. dr hab. inż. Anetta Kępczyńska-Walczak, prof. uczelni;
  4. dr hab. Katarzyna Klemm, prof. uczelni;
  5. dr hab. Ewa Klima, prof. uczelni;
  6. prof. dr hab. inż. Marcin Koniorczyk;
  7. prof. dr hab. inż. Renata Kotynia;
  8. prof. dr hab. inż. Bartosz Walczak;
  9. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. uczelni;
  10. dr hab. Artur Zaguła, prof. uczelni.

Strona dziala - zabbix