Studia podyplomowe - Architektura Wnętrz

„Architektura Wnętrz”

Studia skierowane są zarówno do absolwentów kierunków architektonicznych, budowlanych i im pochodnych jak i do osób niezwiązanych wcześniej z tą tematyką, ale zainteresowanych projektowaniem wnętrz i rozwijaniem swojej kreatywności.

Warunkiem wymaganym do przyjęcia na studia jest ukończenie studiów min. I stopnia.

Planowany czas trwania: 2 semestry (250 godzin zajęć)

Szacowany koszt to 5800 zł za dwa semestry (płatne w jednej lub dwóch ratach).

Warunkiem uruchomienia studiów jest ukonstytuowanie się 14-osobowej grupy uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata wpisowa wynosi 600 zł. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za drugi semestr studiów. W tytule wpłaty należy wpisać "Studia Podyplomowe - Architektura Wnętrz"

Nabór: planowany na 2024/2025.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Portal rekrutacyjny

Więcej informacji

Partnerzy:

Treść (rozbudowana)

Strona dziala - zabbix